sina

  1. BULUT

    Rab Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı

    “Rab, Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı.” Tesniye, Bâb 33, Ayet: 2:“Rab, Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı ve mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı.” 1-)Tevratın bu ifadesinde...
  2. BULUT

    Biyografi İbn-i Sina Kimdir?

    Tam adı Ebu Ali El-Hüseyin Bin Abdullah Bin Sina olan İbn-i Sina; felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi çok çeşitli alanlarla uğraşan müslüman bilim insanıdır. Tam adı Ebu Ali El-Hüseyin Bin Abdullah Bin Sina'dır. Batı'da Avicenna olarak bilinir. İbn-i Sina...
Geri