soba

  1. Ugur

    Genel Kültür Ağaç Kütüğünden Soba Yapımı

    Çadırı ısıtmak için güzel bir yöntem.
  2. MURATS44

    Faydalanamadığımız Soba: Güneş

    Güneş her yıl yaklaşık 1,17x1031 kJ (kilojoule) enerji yayar. Bunun sadece 2 trilyonda biri (54,4x1020 kJ) 150 milyon kilometre uzaktaki Dünya'ya ulaşır. Kısa dalga boylu radyasyon şeklinde gelen bu enerjinin % 30'u atmosfer ve yerkabuğundan uzaya geri yansır, kalan kısım ise...
Üst