soldan

  1. Ugur

    Bazı Ülkelerde Trafik Neden Soldan Akar?

    Trafiğin hem sağdan aktığı hem soldan aktığı bölgelerde esas amaç trafiği bir düzene koymaktır. Trafik akışı çoğunlukla temel kurallara göre düzenlenir. Böylece birbirine çok uzak bölgelerde bile aynı kurallar geçerlidir. Buradaki niyet trafik kazalarının önüne geçebilmektir. Tüm bunlara rağmen...
  2. Ugur

    Kenan Evren'in Adaleti: Bir Sağdan Bir Soldan Astık

    12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra Devlet Başkanı ünvanını alan ve 1982 Anayasası'nın halkoyuna sunulup yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı seçilen Kenan Evren: Ben sağ ve sol ayrımı yapmadım. Hatta o kadar ki mahkum olanlar, idam cezası alanlar var. Mesela...
Üst