suat hayri ürgüplü

  1. Ugur

    Suat Hayri Ürgüplü (1903–1981)

    Suat Hayri Ürgüplü (13 Ağustos 1903, Şam - 26 Aralık 1981, İstanbul), Lâle Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın soyundandır. Babası Ürgüplü Hayri Efendi, Osmanlı Devleti'nin son döneminde Şeyhülislamlık yapmış, I. Dünya Savaşı'na katılma fetvasını veren bir din adamıydı. Eşi Nigar...
Üst