varna

  1. MURATS44

    Varna Meydan Muhârebesi ( 10 Kasım 1444 )

    Tarih Bölge Sonuç 10 Kasım 1444 Varna, Bulgaristan yakınları Kesin Osmanlı zaferi Taraflar: Osmanlı Devleti Lehistan Krallığı Macaristan Krallığı Eflak Prensliği Transilvanya Boğdan Prensliği Litvanya Büyük Dükalığı Bulgaristan Papalık Devleti Hırvatistan Krallığı Töton Şövalyeleri...
  2. Ugur

    Ekrem & Gültekin-Varna

    Ekrem Gültekin-Varna