varna

  1. BULUT

    Ansiklopedi Varna Meydan Muhârebesi ( 10 Kasım 1444 )

    Varna Muharebesi veya Varna Savaşı, 10 Kasım 1444 tarihinde, Papalık önderliğinde Macar, Leh, Eflak ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan, Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu arasında bugünkü Bulgaristan'ın Varna şehri yakınında yapılmış...
  2. Ugur

    Ekrem & Gültekin-Varna

    Ekrem Gültekin-Varna
Geri