yediemin

  1. Ugur

    Ansiklopedi Yediemin - Yed-i Emin

    Yediemin Arapça "el" anlamına gelen "yed" ile "güvenilir" anlamına gelen "emin" kelimeleriyle kurulmuş tamlamadır. Türkçe çevirisi "güvenilir el"dir. Çoğu yerde ve imla kılavuzlarında "yeddiemin" yazılmasına itina gösterilse de aslı ve bazı müelliflerce de doğrusu "yed-i emin"dir. Yediemin...
Geri