Ansiklopedi Cemre Nedir?

- -
Cemre, kor durumundaki ateş anlamına gelir. İlkbahar başlamadan önce birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düştüğüne ve onları ısıttığına inanılır.

Eskiler 365 günlük yılı Kasım ve Hızır günleri olarak ikiye ayırmışlardı. Kasım 179, Hızır ise 186 gündü. Yılın Kasım kısmı yani kış devresi 8 Kasım'da başlar, 6 Mayıs'a kadar sürerdi. 6 Mayıs'ta da Hıdırellez ile birlikte yaz devresi, hızır günleri başlardı.

Kasım'ın kırk altısında, kırk gün anlamına gelen ‘erbain’, seksen altısında da elli gün anlamına gelen ‘hamsin’ başlar, böylece kışın en soğuk zamanları olan doksan günlük süre geçmiş olurdu.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
 
541677.jpg 541677.jpg


2016 yılında cemre tarihleriHalk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlar.

"105 Kasımda yani 20 Şubat Cumartesi günü ilk cemre havaya düşecek ve havadaki bütün kışı yere indirecektir.

112 Kasımda yani 27 Şubat 2016 Cumartesi günü ikinci cemre suya düşecek ve suları ısıtıp buzları çözecektir.

119 Kasımda yani 5 Mart 2016 Cumartesi günü üçüncü cemre toprağa düşecek ve toprağı ısıtıp kardelen, öksüz oğlan, çiğdem veya nevruz gibi ilk kır çiçeklerinin çıkmasını sağlayacaktır.

Şubat dört yılda bir 29 çektiği ve o da bu yıla rastladığı için 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Cemre toprağa 6 Mart'ta düşmüşken bu yıl 5 Mart'ta düşecektir."

 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Cemre nedir? Ne zaman , nereye düşer ?
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 0    3K
Kan Gazı Testi Nedir? Kan Gazı Test Sonuçları Neyi Gösterir?
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 0    2K
Artık Yıl Nedir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    5K
Karbon Fiber Nedir?
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 0    7K
Özel Halk Otobüsü Nedir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    86
Entropion Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Sağlık
 • 0    127
Heimlich Manevrası Nedir? Nasıl Yapılır?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    9K
Deimatik Davranış Nedir?
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    177
Geri
Üst