Üst
Cihadiyye

Cihadiyye

1808 tarihli cihâdiyye kuruşu (İstanbul Arkeoloji Müzeleri)
1808 tarihli cihâdiyye kuruşu (İstanbul Arkeoloji Müzeleri)
Cihadiyye, II. Mahmud devrinde çıkarılan bir sikkedir. II. Mahmud’un tahta çıkışının üçüncü yılında (1810) eski ikiliklerin ağırlığına eşit olmak üzere 8 dirhem ağırlığında ve 200 para değerinde savaş giderlerine yardım olmak üzere çıkarılmıştır.

Vak‘anüvis Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi, Aralık 1812’de ayarı doğru gümüşten 5 kuruş rayiçle cihâdiyyeler basıldığını bildiriyorsa da Darphâne’ye satılmış olan Galib Edhem Bey’in koleksiyonunda bulunan cihâdiyye sikkelerinin üzerindeki rakamlara göre bunların II. Mahmud’un cülûsunun üçüncü yılında kesildikleri anlaşılmaktadır. 1812’de yani beşinci senede çıkarılanlar ise ikinci defa basılmış olanlardır.
 
Geri