Erganun Nedir?

MURATS44

topragizbiz.com
-
Türkçemize Latince organum kelimesinden geçen erganun batı kültürüne ait bir çalgı aletidir.

Büyük ve küçük borulara pedallarla hava üflenir, çıkan ses de klavye ile kontrol edilir. Erganunu meydana getiren öğelerin çoğu dışarıdan görünmez.

Tarihi milattan önce 150 yıllarına kadar dayanan eski bir çalgıdır. Büyüklüğü üç katlı binayı bulabilmektedir. Bu yüzden portatif değildir. Bu çalgı Hıristiyanlıkla ve kilise ile bütünleşmiş bir haldedir. Mutlaka her kilisede bulunmakta, evlilik törenlerinden ve cenaze törenlerinden önce çalınmaktadır. Hıristiyan ilahileri eşliğinde kullanıldığında etkileyici bir akustik ortaya çıkar.

Aynı zamanda bu müzik aletini kullanmak çok zordur. Erganunu çalan kimse iyi bir piyano çalıcısı olmalı, sağlam bir kulak duyuşuna sahip olmalı ve bu kimsenin fiziki bir kusuru olmamal
 
Üst