Halay Başı Kim Çeker Türküsünün Söz ve Notaları

Celik

Emekli Admin
Halay Başı Kim Çeker


334.jpg(Ağırlama)
Halay başı kim çeker
Kırmızı donlu kız çeker
O benim nazlı yarim
Durur durur of çeker

(Bağlantı)
Engine de deli gönül engine
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Güzel isen hatırım sayarlar
Çirkin isen dış kapıdan kovarlar

Yozgat yolu kar m'ola
Minaresi dar m'ola
Hapislere af gelmiş
Acep aslı var m'ola

Bağlantı

(Hoplatma)
Hey yarim yarim yarim
Sallan boyun göreyim
Seni candan severim
Doğrusunu söyleyim

Gitme gidenlerinen
Boyu fidanlarınan
N'olur bir selam gönder
Gelip gidenlerinen
 
Üst