Hic Böyle Isim Duydunuzmu?

Kaptan43

5 Yıldızlı Kaptan
Katılım
16 Nisan 2013
Yerel mahkemenin Kürdistan'ı Helin yapan kararını bozan Yargıtay, 'Kürdistan' ismine onayverdi.

- -
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde yaşayan Yunusve Elif Toprak çiftinin 1,5 yaşındaki kızçocuklarınaverdikleri ’Kürdistan’ ismi, Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından çocuğu vetoplumu rencide edeceği gerekçesiyle ’Helin’ olarak değiştirildi.

Toprak çiftinin temyiz ettiği dava sonunda Yargıtay 18’inci HukukDairesi, isim vermehakkının anne ve babaya ait olduğu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu ve’Kürdistan’ adının kullanılabileceğine karar verdi.

Hilvan’ın Bahçecik Köyü’nde çiftçilik yapan 29 yaşındaki Yunus Toprak, 3 yıl önce akrabasıolan 24 yaşındaki Elif Toprakileevlendiveçiftin 2011 yılı Ağustos ayında bir kız çocukları dünyaya geldi. Toprak çifti, doğumdan kısa süre sonra gittikleri Hilvan Nüfus Müdürlüğü’nde çocuklarına ’Kürdistan’ ismini verdiklerini bildirdi veismin yazılı olduğunüfus cüzdanını çıkarttı.

DAVA AÇILDI, İSİM ’HELİN’ OLDU

Çocuklarının ’Kürdistan Toprak’ yazılı nüfus cüzdanıile evine dönen çifti, aynı gün Nüfus Müdürlüğü yetkilileri arayarak, yanlışlık olduğu gerekçesiyle geri çağırdı. Nüfus Müdürlüğügörevlileri, Kürdistan isminin yanlışlıkla yazıldığını ve ismin yasakolduğunuileri sürerekdeğiştirilmesini istedi. Baba Yusuf Toprak, bunu kabul etmedi ve kızına verdiği ismideğiştirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Nüfus Müdürlüğü, anne ve baba hakkında adliyeye suç duyurusunda bulundu. Şikayeti inceleyen Hilvan Cumhuriyet Savcılığı da ismin iptali istemiyle Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Şubat ayında görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti; anne ve babanın çocuğa yasalarauygun şekilde isim vermesi, verilen isminileride çocuğu ve toplumu rencide etmemesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, ailenin ısrarcı olmasına rağmen duruşma sonunda; ’Davalının çocuğuna Kürdistan ismini vermesinin küçük çocuğu ileridetoplum önünde rencide edeceği gibiTürkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayanTürkvatandaşlarında Kürdistan Toprak isminin manası dikkate alındığında rencide olacakları dikkate alındığındadavalı Yunus Toprak’ın kızı Kürdistan isminin yörede sıkça kullanılan Helin olarak değiştirilmesine’ şeklinde karar verdi.

YARGITAY ’KÜRDİSTAN’ İSMİNE ONAY VERDİ

Kızına verdiği ismin Helin olarak değiştirilmesini istemeyen baba Yunus Toprak, avukat BekirBenek aracılığıyla yerel mahkemenin kararını temyiz ederek Yargıtay’a gönderdi. Dosyayıinceleyen Yargıtay 18’inci HukukDairesi; Türk Medeni Kanunu ile çocuğa isim verme hakkınınanne babaya ait olduğu ifade edilirken, ismin yabancı kökenli olmasının da değiştirilmesinigerektirmediğine işaret etti.

Yargıtay 18’inci HukukDairesi’nin yerel mahkemenin kararını bozduğu ve oy birliği ilealdığıkararda şu ifadelere yerverildi:

"Her kişinin bir adı olması zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk kişininyaşamıyla özdeşleşen vekişiliğinin ayrılmaz bir öğesini oluşturan adını özgürce seçmesi ve onurla taşıması için kendisine tanınmış bir temel kişilik hakkıdır. Bu hak Anayasa’da güvence altına alınmış, temel hakveözgürlüklerden olup, her Türkyurttaşı eşit olarak yararlanır. İlgiliyasalarda çocuğun adını koyma hakkı anne ve babaya aittir. Ayrıca adın yabancı kökenli olması da onun değiştirilmesinigerektirmez. Gerçekkişilerin ön adlarının düzenlendiğiyasalmevzuat kapsamında sözkonusuismin tescilini vekullanılmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca bu hakkınkullanılmasını ortadan kaldıracak şekilde mahkemece mevcut ismin silinerek yerine re’sen Helin isminin verilmesihukuken mümkün değildir. Hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerleyerindeolduğundankararın bozulmasına oy birliği karar verilmiştir."

AİLE MUTLU OLDU

Kızlarına koydukları ’Kürdistan’ ismi kullanabilecek olmanın sevinciniyaşayan baba YunusToprak, yerel mahkemenin aldığınıileri sürdüğü siyasi kararın Yargıtay’da bozularak adaletin tecelli olduğunu söyledi. Kızlarına eşiyle birlikte Kürdistan ismini vermeyikararlaştırdıklarınıanlatan Toprak, "Mahkeme kızıma Helin isminin koyulmasını kararlaştırdıamabiz bunu kabul etmeyince davayı Yargıtay’a taşıdık. Yargıtay bu davayla ilgili olarak tarihi bir karar verdivebizbuna çok sevindik. Kızımıza yaşadığımcoğrafyanın ismini verdik. Bu ismi koyduğum için açılan dava nedeniyle içim acıdı ama Yargıtay çok sevindirici bir karar verdi" diye konuştu.

Kürdistan’ın annesi Elif Toprak ise Yargıtay’ın vermişolduğukararile kızlarının isminin kimliğindekalacak olmasının mutluluğunuyaşadıklarını ifade etti.

AVUKAT BENEK: TARİHİ KARAR

Ailenin avukatı Bekir Benek ise Yargıtay’ın kararınıtarihi olarak yorumladı. Yargıtay’ın aldığıkararile isteyen herkesin çocuğuna istediği ismi verebileceğini ifade eden Benek şöyle konuştu:

"Müvekkillerim kendi istekleriyle dünyaya gelen kız çocuklarına Kürdistan ismini koymak için Hilvan Nüfus Müdürlüğü’ne müracaata bulunuyor. Kürdistan ismiyle çıkan kimliği sonradan fark eden yetkililer, aileyi yanlarına çağırıyor ve ismin değişmesini istiyor. Aile kabul etmeyince dava açıldı. Ardından Kürdistan ismi; çocuğu ve toplumu rencide edebileceği gerekçesiyle Helin olarakdeğiştiriliyor. Böyle bir kararınhukukiveyasal dayanağı yoktur. Buna ilişkin temyize gittik. Yargıtay 18’inci HukukDairesi yaptığı inceleme sonunda tarihi bir karar verdi. Çözüm sürecinindevam ettiği bu günlerde böyle bir kararın çıkması bizleridemutlu etti. Kürdistan ismininkullanılmasıve nüfusta tescilinin yapılmasında herhangi bir sakıncası yoktur. Bundan böyleTürkiye’deyaşayan herkes çocuğuna Kürdistan ismini verebilecektir. Bununla ilgiliyasal bir engelleme olmadığı Yargıtay kararında açıkça vurgulanmıştır."


Haber365
 
Burda çoook. :) arkadaşın ablasının adı kürdistan. Onu bile marifet sayıyorlar. Birde kendilerine öyle bi sallama tarih yazmışlar ki duysanız dersiniz Türk tarihi diye bişe yok :sinsi: öyle de inanmışlar ...
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
İnsan yiyen yılanlar - National Geographic
 • Ugur
 • Ugur,
 • Video Galerisi
 • 0    4K
Bu kız Kovulur mu hic?
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Güncel
 • 0    5K
Böylesi hic duyulmadi "Öz Kızlarıyla Grup Se.. Yapan Çift"
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Güncel
 • 3    9K
Böyle İhanet Olmaz
 • Nazenin
 • Nazenin,
 • Güncel
 • 0    677
Kahveyi sakın böyle içmeyin, yoksa hiçbir faydası olmaz
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Sağlık
 • 8    1K
Geri
Üst