Üst
Psikometri Nedir?

Psikometri Nedir?

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan BULUT
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Psikometri, Metapsişikte kullanılan bir terim olup, “bir nesneye dokunarak, geçmişte o nesneye dokunmuş kişi ya da kişiler hakkında bilgi edinebilme” olarak tanımlanır.
1144324x16.webp
1144324x16.webp

Eski Yunanca’daki “psikhe” sözcüğü ile "ölçme" anlamına gelen “metron” sözcüklerinden türetilen terim ilk kez 1840 yılında fizyoloji profesörü Joseph R. Buchanan (A.B.D.) tarafından kullanılmıştır. Psikometr ye de psikometrist adı verilen, bu yeteneğe sahip medyumların, bir kimseye ait bir eşyaya dokunarak, o kimsenin fiziksel, zihinsel, ahlaki özelliklerini saptayabildikleri ve o kimsenin gerek geçmiş bir olay sırasındaki heyecan ve imajları hakkında, gerekse karşılaşacağı olaylar hakkında bilgi verebildikleri ileri sürülür. Bu bakımdan, psikometri durugörü, postkognisyon ve prekognisyon medyumluklarının da söz konusu olduğu bir medyumluk türü olarak ele alınır. Kimi Parapsikologlar, psikometri medyumluğunu medyumun söz konusu eşyaya önceden dokunan kimseden eşyaya sinmiş vibrasyonları alarak, bu vibrasyonların kaynağı olan kişiyle psişik irtibat kurması şeklinde açıklar.

Psikometri deneylerinde metal eşyalar üzerinde daha verimli sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir. Kapalı mektupları okuyabilen psikometri medyumlarına kriptoskop adı verilir.

Psikometri ile karıştırılmaması gereken Psikometrik psikoloji ise, çağdaş psikolojide kullanılan testlerin hazırlanması üzerine araştırma ve geliştirme yapan bir uzmanlık alanıdır.

Psikometri Nedir?


Dokunduğumuz her şey üzerinde vücudumuzdan çıkan gözle görülmeyen radyasyonlar,psikospik yeteneklerimizle algılayıp değerlendirebildiğimiz çok daha derin ve etkili izler bırakırlar.Bunlara 'ruhun izleri' diyebiliriz.Bu radyasyonlar canlı madde ile sınırlıda değildir.Donmuş maddeler bile kendi enerji formlarını yayarlar.Örneğin kol saatiniz sizin hakkınızda hatıra defterinizdekinden çok daha fazla bilgilerle yüklü bulunmaktadır. Cansız objelere dokunduğumuzda bir şey hissetmemize sebep olan şey nedir? Örneğin sahibini bildiğimiz yada bilmediğimiz bir yüzük,bir tokadan sevinç yada üzüntü duymamız gibi. Psikometrik fenomenin etüdüyle ilgili araştırmalar göstermiştir ki,elle dokunulan objeler üzerinde normal duyumlarımızla algılayamadığımız izler çıkmaktadır.Yani,insanlar ellerine aldıkları eşyalar üzerinde bildiğimiz fiziksel parmak izlerinden daha etkili izler de bırakırlar.Ruhsal enerjinin en önemli niteliklerinden biri etki etmek,buna karşı madde enerjisinin en önemli özelliklerinden birisi de etki almaktır.Bu temel prensip çevremizdeki tüm nesnelerin kendilerine canlılardan gelen enerjileri emmesine ve saklamasına neden olur. Eğer bu ele alış ve etkileyiş daha da şuurlu olarak yapılmışsa,o takdirde söz konusu izlerin daha etkili bir şekilde eşyaya işlendiği ortaya çıkarılmıştır.Vuku bulan her şey evrenin eterine siner, kaydedilir. Sesler ve hareketler ebediyen kalmak üzere film, kaset, fotoğraflar, vb. aletlere kaydediliyor. Her şeyin devamlı olarak kaydedildiği bir hafıza bulunmaktadır. Buna Doğu mistizminde 'Akashic Record' denilir ve herşeyin hafızası olarak kabul edilir. Akashic Record görüşü, Carl Jung tarafından geliştirilmiş 'Kollektif Şuur' görüşüne çok benzemektedir. Kollektif şuur görüşüne göre,tüm tabiatın ve onun içinde bulunan her şeyin gayri şuurları 'evrensel psişe' ile birlik halinde bulunur.Bu evrensel psişe tüm acıları,sızıları ve sevinçleri duyar ve hatırlar.Bu yüzden psikoskopi,bir kişinin yada objenin psişeyle ölçümü olmaktadır. Burada, zaman ve uzay bakımından sınırsız durumda bulunan evrenle her şey bağlantı halindedir.İşte bu hafıza kayıt ve kalıpları psikospist tarafından yakalanır.Psikospistler böyle bir vibrasyonel enerjiye duyarlı ve tepki gösterebilecek niteliktedirler.Psikometri geçmiş ve gelecekle ilgilidir ancak bu yetenek geliştikçe geçmiş, şu anki, gelecek arasındaki sınırlar kalkar ve zamanla süje hepsini uzay ve zamanın olmadığı bir planda görür yada algılar hale gelir.Tanınmış durugörür Gerard Croiset psikospist olarak Güney Afrika'da bulunduğu sırada kendisine hiç bir bilgi verilmeden,tarihi asırlarca öncelere kadar giden bir fosil verilir.Eline alır almaz tahmin ettiği tek şey bunun laboratuarın bahçesinden alınmış bir taş olduğu idi.Croiset küçük fosili avucunun içine alarak gözlerinin kapadı ve çok geçmeden ağzından şu tanımlama ve tasvirler dökülmeye başladı:Gözleri kapalı ve elinde fosil olduğu halde subtropikal bir iklimin hüküm sürdüğü bir yöredeki palmiye ağaçlarından,büyük meyve ağaçları ile bunların arasında dolaşan dev yapılı hayvanlardan söz etti.Yani küçücük bir taş parçasından algıladığı tesirlerle altı asır öncesinden eskilere doğru gidivermiş ve oraları anlatmıştır.Bir süre sonra Croiset'in söyledikleri Güney Afrikalı arkeologlara kontrol ettirildi ve onun söylediklerinin hepsinin doğru olduğu kanıtlandı.Yurtdışında polislerle çalışan psikometri uzmanları suçluların dokundukları eşyalar aracılığıyla onların yakalanmasında önemli bilgiler verebilmektedirler.

Psikometri Egzersizleri


İlk denemelerinizde avuç içinize alabileceğiniz yada rahatlıkla elinizi üstüne kapatacağınız küçük ve fazla el değiştirmemiş objelerle çalışabilirsiniz.Denemelerinizde tecrübe kazandıkça,el değiştirmiş objeler üzerinde de ayrıntılı algılamalar yapabilirsiniz.Her objeyle ilgili iki ana 'hatıra' vardır.Birincisi objenin kendi varlığının tabiatında bulunan 'kişisel hatırası',ikincisi insanlarla ilişkisi sonucu üzerine sinmiş olan 'birikmiş hatırası'dır. Durugörü yeteneğiniz eğer ortaya çıkmış durumdaysa,zihninize gelen düşünceler çeşitli imajlara dönüşecek ve herşeyi bir film şeridinde izlermişçesine takip edebileceksiniz.Durugörü yeteneği kolay kolay su üstüne çıkmamış kişilerin de sezgisel ve telepatik yetenekleri daha etkin durumda olabilir.Böyle kişiler Psikometri deneylerini yaparken sezgisel olarak içlerine doğanları mantık yürütmeden algılayabilir ve benzer başarıyı elde edebilirler.

Psikometri Deneyi - 1


Deneye başlamadan önce fiziksel ve zihinsel olarak gevşeyin.Gevşedikten sonra,bir miktar küçük eşya ve objeleri bir araya getirip bir tepsinin içine koyun.Başlangıçta sadece bir kimsenin malı olan (örneğin kol saati,yüzük gibi)eşyalardan başlamanız tavsiye edilir.Önce,eşyanın geçmişini mi yoksa eşyanın sahibinin özgeçmişini mi öğrenmek istiyorsunuz,buna karar veriniz.Ondan sonra zihninizi ona göre konsantre ediniz.Tepsinin üzerini örtün ve eşyaları hangi sıraya göre ele alacaksanız,bir kenara yazınız.Birkaç celseden sonra artık onları yazmadan da hatırlayabileceksiniz.Yapmakta olduğunuz işe tamamen konsantre olun.Tepsinin üzerinde bulunan eşyalardan biriyle ilgili olarak kuvvetli etkiler almakta mısınız?Bu şekilde güçlü tesiri haiz bulunan eşyayı ötekilerden ayırın.Dikkatli bir şekilde parmak uçlarınızla ona dokunun ve iyice ayrıntılarına kadar onu hissetmeye çalışın.Avucunuzun içine alın ve eşya hakkında ilk genel algılamayı yakalamaya çalışın: Hoş, abes, korku, ürperti, suçluluk, objenin yaşı gibi. Unutmayınız ki,ilk algılamalarınız çok genel mahiyette olacaktır ve bu,zamanla daha belirgin ve ayrıntılı duyumlara dönüşecektir. Korku, sevinç, gerilim, acı-sızı, hastalık, mutluluk, yalnızlık duyumlarına kapılabileceksiniz. Ana duygu esaslı olarak algılandıktan sonra,oradan derinlemesine gitmek suretiyle sahibinin özgeçmişine de inebileceksiniz.

Psikometri Deneyi - 2


Deneye başlamadan önce psikometri egzersizlerini uygulamanız gerekmektedir. Bu çalışma için bir arkadaşınızdan yardım isteyeceksiniz.Arkadaşınız sizin de tanıdığınız ama kim olduklarını bilmediğiniz 5-6 kişiden kredi kartlarını toplayarak size getirmeli.Arkadaşınıza kredi kartlarına asla dokunmaması gerektiğini hatırlatın.Örneğin kartlara dokunmaması için kredi kartlarını kağıt bir mendile sararak getirebilir. Kredi kartlarını alın ve sessiz,kimsenin olmadığı bir odaya giderek onları mendilden çıkartın.Üzerlerindeki isimleri görmemeye özen göstererek onları ters çevirin ve temiz bir bezin üzerine serin.Zihninizi boşaltın, oturduğunuz yerde gevşeyin ve çalışmaya konsantre olun.İyice gevşedikten sonra,kartlardan birini avucunuzun içine alın.Alnınıza dokundurun.Göğsünüzün üstüne koyun.Daha sonra avucunuzun içinde ya da masanızın üzerine bırakıp elinizi üstüne koyarak, derin gevşeme haline geçin.Kesinlikle mantık yürütmeyin.Sadece içinize doğacaklara konsantre olun.Neler hissettiğinize dikkat edin.Karttan elinize sıcaklık duygusu mu geliyor yoksa soğukluk duygusu mu geliyor? Önce buna dikkat edin.Bu kartın sahibinin genel karakteristik halleri size duygu olarak yansımaya başlayacaktır.İçinizde nasıl bir duygu hali canlanıyor? Sinirli, heyecanlı ve egoist bir hal mi içinizde hakim oluyor; yoksa sessiz sakin, sükunet içinde huzurlu bir hale mi bürünüyorsunuz?Bunlara hep dikkat ediniz.Daha sonra bir adım daha atın ve bu kartın bir bayana mı yoksa erkeğe mi ait olabileceğini hissetmeye çalışın.En sonunda bu kartın kime ait olduğunu bulacaksınız.Bunu yaparken de mantık yürütmeyin.İçinize doğacak sezgiye kendinizi teslim edin.Eğer durugörü yeteneğiniz işler durumda ise kartın sahibini imajinatif olarak gözlerinizin önünde canlanmasını bekleyin.Zihinsel ekranınızda onun görüntüsünü görün ve o kişi ile ilgili özel bazı bilgilerin sezgisel olarak ya da görüntüsel olarak size gelmesini bekleyin.Bu egzersizi tüm kredi kartları için uygulayın ve elde ettiğiniz izlenimleri not edin.Daha sonra kredi kartlarının üzerindeki isimlerle notlarınızı karşılaştırın.Bu çalışmalarınızın süresi 30 dakikayı geçmemelidir.Bu süre içinde kartların tamamını bitiremezseniz,ara verip bir sonraki çalışmanızda devam edebilirsiniz.
 
Geri