Recep ayında sadaka vermenin fazileti

deniz feneri

Super Moderator
Sadaka Vermek
"Herkim Recebde sadaka verirse, Allah (c.c.)'u Teâlâ onu yavruyken
yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar
(beşyüz sene), onu cehennemden uzaklaştırır. "
Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/325, Nüzhetü'l mecalis,1/141
------------------
"Eğer kişi, Receb ayından(oruç) tuttuğu hergün, azığına(bütçesine)
göre bir sadaka verirse, heyhat! Heyhat! Ne Yapsınlar!
Bütün yaratıklar Allah (c.c.)'u Teâlâ'nın o kula vereceği
sevabın ölçüsünü takdir etmek için bir araya gelseler,
Allah (c.c.)'u Teâlâ'nın o kuluna bahşedeceği mükafattan
yüzde birini hesab etmeye)e ulaşamazlar."
---------------
Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur:
“Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece
bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek;
bunu yapan kimsenin cesedini, Allah cehennem ateşini haram kılar.”
------------------
Selman-ı Farisi’den gelen rivayete göre, şöyle demiştir:
-Resulullah (s.a.v) efendimizin şöyle buyurduğunu duydum:
“Bir kimse, Recep Ayında bir sadaka verir ise,
bin altın sadaka vermiş gibi sayılır.
Allah-u Teâlâ, onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar;
bin misli derecesini yükseltir, bin kötülüğü siler.”


 

Benzer konular

Üst