Üst
Savcı Nedir?

Savcı Nedir?

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ugur
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Savcı, Ceza yargılamasında iddia makamı olarak adalete hizmet eden kişidir. Savcılık Ceza Muhakemesinde iddia görevini yaparak devlet adına ceza davası açan makamdır. Bu makamdaki yetkiliye Savcı adı verilmiştir. Ayrıca kısaltılmış bir şekilde savcı, suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yürütme organı içinde yer alan bir devlet memuru olarak tanımlanabilir.
savci.webp
savci.webp

Savcı kelimesi kök anlamı olarak : hukuk İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava , tez , bir fiilin hukuki açıdan suç olup olmadığının tanımlanmasını ve ilgili kanun hükümlerine uygun suçun tanımlamasıyla iddianame hazırlamakla görevli hukuk memuru olarak geçmektedir.

Eski Türkçedeki karşılığı "müddeiumumi" dir. Arapça muddaˁī (iddia eden, dava eden) ve umūmī (kamu) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiş olan ve "kamu adına dava eden" anlamını taşıyan bu sözcük 1870 tarihli "Mehakim Nizamnamesi" ile Fransızca prosécuteur publique karşılığı olarak Türk hukukuna girmiş, Cumhuriyet döneminde de uzun süre gayrıresmi olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Savcının Görevleri​

  • Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda;
  • Şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapmak, kamu davası açmak,
  • Kanıt toplamak ve sanığı sorguya çekmek,
  • Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırmak,
  • İddianame hazırlamak ve yargı kararlarını yerine getirmek,
  • Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunmak,
  • Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açmak.(Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.)
Savcılar genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak, suçla ilgili araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Sorumluluk isteyen, yoğun iş yükü bulunan ve stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken, hâkim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim halindedir.

Savcı olabilmek için, hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra ÖSYM'nin yaptığı sınavda Hâkimlik ve Savcılık sınavını kazanmak, iki yıl hâkim ve savcıların yanında staj yapmak gerekmektedir.

Savcılık mesleğini seçmiş olan kişilerin Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir.
 
Geri