1600

  1. MURATS44

    Bâki (1526-1600)

    Mahmud Abdülbâkî (1526/7-1600)Bâkî, asıl adı Mahmud Abdülbâkî, (1526 - 7 Nisan 1600 ), Osmanlı şair. Baki, Divan edebiyatı şâiri olup, "Sultanüş'şuâra" (Şairler sultanı) olarak anılmış, Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında yer almıştır. Medine ve İstanbul illerinde kadılık yapmış...
  2. Ugur

    Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699

    1600-1699 yılları arası Kanije'nin fethi Kanije Savunması İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın kaybı III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi Trablusgarp'ta Dayıların yönetimi ele...
Üst