ahmed

 1. MURATS44

  Ansiklopedi Ekber ve Erşad nedir ? Sultan 1. Ahmed Hân Kimdir?

  14. Osmanlı padişahı, 93. İslâm halifesi ve aynı zamanda Sultanahmet Camii'nin bânîsi olan Sultan 1. Ahmed Hân'ı vefâtının sene-i devriyesinde hizmetleriyle hatırlıyor, rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslâm halifesi olan Sultan Ahmed-i Evvel, 1590...
 2. MURATS44

  Tarih Sultan IV. Murad'tan Hafız Ahmed Paşa'ya : Sende asker yok mudur?

  Sultan IV. Murad devri sadrazamlarından Hâfız Ahmed Paşa iki kez Bağdat seferiyle görevlendirilir. 1625 senesindeki ikinci seferinde Safevi hükümdarı Şah Abbas’ın Şat Suyu’ndan Osmanlı askerine getirilen erzak yolunu kesmesi üzerine orduda bir dağılma ve infiâl baş gösterir. Sefer kumandanı...
 3. Ugur

  Ölü Terörist Ahmed

  ÖLÜ TERÖRİST AHMED
Geri
Üst