aleyhisselam

 1. BULUT

  Hz. İsa Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. İSA (as): Hz. İsa’nın (a.s) doğumu nasıl gerçekleşti? Hz. İsa (a.s.) dünyaya geldikten sonra Hz. Meryem (r.a.) neler yaşadı? Hz. İsa’nın (a.s.) peygamberliği, tebliği, havarileri hakkında bilinmesi gerekenler. Hz. İsa’nın (a.s.) göğe yükselmesi hakkındaki farklı görüşler nelerdir? Bilinen...
 2. BULUT

  Hz. Zekeriyya Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. ZEKERİYYA (as): Hz Zekeriya Hayatı bir çoğumuzun merakle okuduğumuz veya dinlediğimiz peygamberlerden biridir. Yeni Ahit ve Kur’an’da adı geçen İslam’a göre bir peygamberdir. Mukaddes kitab Kur’anı Kerim’de Hz Zekeriya adı zikredilmiştir. Kuran-ı Kerîmin Âl-i İmrân, Meryem, Enbiyâ ve En’am...
 3. BULUT

  Hz. Elyesa Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. ELYESA (as): Hz Elyesa hayatı belki bir çok azımız biliyoruz. Hz. İlyas Peygamber’den sonra gelmektedir. Yüce Allah, İlyas Aleyhisselâm’dan sonra, Elyesa’ Aleyhisselâm’ı İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdi. Kur’an’da adı 2 defa geçer. Hz. İlyas’ın yardımcısıdır. Her ikisi de Musa...
 4. BULUT

  Hz. İlyas Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. İLYAS (as): Hz. İlyas (as), Kur'an-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerden biri. Hz. Musa (a.s)'dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)'a dayandığı rivayet edilen İsrailoğulları peygamberinden. Hz. Musa (as)'dan sonra İsrailoğullarının çeşitli boyları Şam civarına yerleşmiştir. Şam...
 5. BULUT

  Hz. Zülküf Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. ZÜLKİFL (a.s) Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biri. Kur'ân'da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir: "İsmâil, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz onlar salih olanlardandı" (el-Enbiyâ, 21/85, 86). Âyette geçen "Zülkifl" adı değil lakabıdır...
 6. BULUT

  Hz. Eyyub Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  HZ. EYYÛB (A.S.) A. Soyu, Zamanı Ve Ülkesi Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Eyyûb (a.s.)'dan dört yerde bahsedilmiş ve hakkında çok az bilgi verilmiştir. Onun hakkındaki bu bilgiler, peygamber olarak görevlendirilmesi, üstün ahlâkı, ağır bir hastalığa yakalanması ve Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu...
 7. BULUT

  Hz. Hud Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hûd -aleyhisselâm-, Sâm’ın torunlarındandır. Âd kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir. HUD NE DEMEK? Hûd; “hevâdet” kökünden olup yumuşaklık, sâkinlik, sulh ve sükûnete vesîle olması ümid edilen mânâsına gelir. Hûd’un -aleyhisselâm- diğer ismi Âbir, lakabı ise Nebiyyullâh’tır. Hazret-i Hûd...
 8. Y

  Hızır Aleyhisselam’ın Okuduğu Vird

  HIZIR ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU VİRD Bismillahirrahmanirrahiym * La ilaheillellahül hayyül kayyum * La ilahe illellahül bakıd deymum * La ilahe illellahüvahdehu la şerike leh * La ilaheillellahül evvelül ahir * La ilahe illellahüz zahirul batın * La ilahe illellahülazizül cebbar *La ilahe...
Geri