civa

  1. MURATS44

    Cıva ve Kırmızı Cıva nedir ? Nerelerde kullanılır ?

    Cıva nedir? Cıva; toprak, su, ve havada bulunan, sembolü Hg ve atom numarası 80 olan bir elementtir. Zehirli olan bu element ısıtıldığında ve oda sıcaklığında buharlaşır. Cıvanın kendisi zehirli olduğu gibi bileşenleri de oldukça zehirlidir. Erime noktası -38,9 derece, kaynama noktası...
Üst