fermanı

  1. BULUT

    Ansiklopedi Tanzimat Fermanı Nedir? Amaçları, Maddeleri, Önemi, Sonuçları Nelerdir?

    Osmanlı tarihinin en önemli olaylarından biri de hiç şüphesiz Tanzimat Fermanı’dır. Tanzimat ne demektir ve Tanzimat Fermanı ile ne olmuştur? Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı...
  2. Ugur

    Tarih Tanzimat Fermanı ve Tanzimat Dönemi

    Tanzimât Fermânı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î, 3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah...
Geri