illallah

  1. M

    La ilahe İllallah.

    La ilahe İllallah. Her işe, besmele ile başlamak, La ilahe İllallah, diyerek yaşamak, Allah'ı anarak, şeytanları taşlamak, La ilahe İllallah, La ilahe İllallah. O' Rahmandır, Rahimdir, her kula, O’nun ismi, yücelerden çok Âla, Dava için, hicrete niyet et, çık yola, La ilahe İllallah, La ilahe...