Üzerinde "La İlahe İllallah" Yazan İngilizler'in İlk Altın Parası

Ugur

Administrator
Günümüzde durum hiç iç açıcı olmasa da Ortadoğu bir zamanlar Altın Çağ'ı yaşıyordu. Bu yüzden 9. ve 13. yüzyıllar arası (kimilerine göre 8. ve 16. yüzyıllar arası) İslam'ın Altın Çağı olarak adlandırılmıştır. Müslümanlar'ın her alanda zirveyi ve üstünlüğü yaşadığı bu dönemde elbette ekonomik üstünlük de Ortadoğu'daydı. Marsilya, Montpellier, Narbonne ve Barselona gibi Avrupa'nın önemli limanlarında ekonomiyi tekrardan canlandıran olgu Müslümanlar'ın yaptığı ticaret olmuştur. Bunun yanında Dinar da yüzyıllar boyunca Avrupalılar'ın kullandığı başlıca para olarak kalmıştır. İşte İngilizler'in ilk altın parasını bastırması da bu döneme denk gelmektedir.

ingaltinpa.jpg


Mersiyalı Offa, kuzeni olan Kral Aethelbald'ın suikaste uğramasından sonra çıkan iç savaşta mücadele vererek iktidarı ele geçiren Mersiya Kralı'dır. 757 yılında Papa 1. Adrian tarafından Anglo Sakson Kralı ilan edilmiş ve sonrasında İngiltere tarihinin ilk altın parasını bastırmıştır. Basılan bu parada Abbasi Halifesi el-Mansur'un bastırdığı Dinarlar örnek alınmıştır.

ingaltrdr.jpg


El-Mansur, 754 - 775 yılları arasında halifelik yapan 2. Abbasi Halifesidir. Tabloyu yapan İspanyol ressam Francisco de Zurbaran (1598 - 1664), halifeyi 17. Yüzyıl Avrupası'nın giyim tarzına göre resmetmiştir.

ingaltchc.jpg


Paranın ön yüzünde kralın adı (Offa Rex) yazmakta. Adının çevresinde ise Arapça "La İlahe İllallah Muhammedün Resulallah" (Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir.) yazıyor. Arka yüzünde ise Saff Suresi'nin 9. Ayeti olan "Allah, Muhammed'i yeryüzünde size bu dini hakim kılsın diye gönderdi" cümlesi yer almaktadır. Paranın üstündeki Arapça harflerde yanlışlıklar olması paranın Arapça bilmeyen Anglosakson bir zanaatkar tarafından direkt olarak kopyalandığını göstermektedir.

8. yüzyılda basılan bu Dinar, British Museum'da sergilenmektedir.

Kaynak: https://kadimtarihimiz.blogspot.com/2016/05/ingilizlerin-ilk-altin-parasi.html
 
Üst