Üst

imparatorluğunda

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sicill-i Ahval Dâiresi

  Ansiklopedi Osmanlı İmparatorluğu'nda Sicill-i Ahval Dâiresi

  Memurların sicil kaydının tutulduğu daire. Osmanlı devletinde memurların sicil kaydı 1878-79 (1296) senesinden sonra tutulmaya başlamıştır. Memurlardan imzaları ile alınan hal tercümeleri (biyografileri) sıra numarası ile büyük deftere yazılıyor, bundan sonraki değişiklikler bu defter...
 2. Osmanlı İmparatorluğunda İlme Gösterilen Hürmet

  Ansiklopedi Osmanlı İmparatorluğunda İlme Gösterilen Hürmet

  Tarihte çok garip hadiselerle karşılaşmak mümkündür. Bu yaşanan olaylar kimi zaman kendisinden sonraki nesillere ibret-âmiz mesajlar bırakabilir. Bunun için tarih, yaşanan vakalar olarak tekerrür etse de, bu noktada mühim olan, söz konusu anekdotlardan dersler çıkarabilmektir. Nitekim bunlardan...
 3. Osmanlı İmparatorluğunda Tuğra ve Pençe

  Tarih Osmanlı İmparatorluğunda Tuğra ve Pençe

  Türk devletlerinde hükümdarların alameti olarak kullanılan tuğranın menşei Oğuz Han’a kadar dayandırılmaktadır. Kelimenin kökü ve manalarını şöyle zikredebiliriz: 1- Oğuz Han’ın isminin doğana benzeyen tuğrağ adlı bir kuşun kanatlarını açmış haline benzetilerek yazılmasından dolayı bu adı...
 4. Osmanlı İmparatorluğunda Mühimme Defterlerinin tanımı ve önemi

  Ansiklopedi Osmanlı İmparatorluğunda Mühimme Defterlerinin tanımı ve önemi

  Mühimme Defterleri Divanı Hümayundan 1649 tarihine kadar çıkan bütün ferman ve beraatları, daha sonraları ise yalnız devlet işleriyle ilgili işlemlerin tarih sırasıyla özel olarak yazılı bulunduğu defterlerdir. Divanı Hümayunda müzakere edilen dahili ve harici meselelere ait siyasi, askeri...
 5. Osmanlı İmparatorluğunda Tahrir Sistemi ve Tapu Tahrir Defterleri

  Ansiklopedi Osmanlı İmparatorluğunda Tahrir Sistemi ve Tapu Tahrir Defterleri

  Dört, beş yüzyıl önce Osmanlı İmparatorluğunun her bir köşesindeki sipahiyi, köylüyü, yollar üzerindeki derbentleri bekleyen, yol yada köprü tamir eden veya kervansaraylara hizmet eden insanları, madencileri, güherçileci, şapçıları, yağcıları, tuzcular ve diğer türlü türlü görevler üstlenmiş...
Geri