karya

  1. Karya

    Karya, Anadolu'nun güneybatısında günümüzde Aydın ve Muğla illerinin büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsayan coğrafyanın eski çağlardaki ismidir. Bu bölge, genel olarak antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşudur...
Üst