mektebi

  1. Ugur

    Mekteb-i Aşiret-i Hümayun - Aşiret Mektebi

    Osmanlıda Aşiret Mektebi Mekteb-i Aşiret-i Hümayun - Aşiret MektebiAşiret Mektebi (Mekteb-i Aşiret-i Hümayun), Osmanlı Devleti'nde önde gelen aşiret liderlerinin çocuklarının Osmanlı eğitim sistemi içerisinde yetiştirilerek devlete ve saltanata bağlamak amacıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından...
  2. Ugur

    Osmanlı'da Sıbyan Mektebi

    Osmanlı'da Sıbyan Mektebi Osmanlılarda geneksel ilköğretim kurumudur. “Mekteb-i sıbyan”, “darü's-sıbyan”, “muallimhane ve mektebhane”, “darü'l-ilm”, “darü't-talim”, “mahalle mektebi” olarak da bilinir. Sıbyan mektepleri Osmanlı kent ve kasabalarında en yaygın eğitim-öğretim kurumlarıydı ve...
Üst