Üst

mektebi

  1. Mekteb-i Aşiret-i Hümayun - Aşiret Mektebi

    Ansiklopedi Mekteb-i Aşiret-i Hümayun - Aşiret Mektebi

    Osmanlıda Aşiret Mektebi Aşiret Mektebi (Mekteb-i Aşiret-i Hümayun), Osmanlı Devleti'nde önde gelen aşiret liderlerinin çocuklarının Osmanlı eğitim sistemi içerisinde yetiştirilerek devlete ve saltanata bağlamak amacıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından İstanbul'da 21 Eylül 1892 tarihinde açılan...
  2. Osmanlı'da Sıbyan Mektebi

    Tarih Osmanlı'da Sıbyan Mektebi

    Osmanlılarda geneksel ilköğretim kurumudur. “Mekteb-i sıbyan”, “darü's-sıbyan”, “muallimhane ve mektebhane”, “darü'l-ilm”, “darü't-talim”, “mahalle mektebi” olarak da bilinir. Sıbyan mektepleri Osmanlı kent ve kasabalarında en yaygın eğitim-öğretim kurumlarıydı ve daha çok bir caminin ya da...
Geri