müttefik devletler

  1. Ugur

    Ansiklopedi Müttefik Devletler

    Müttefik Devletler, II. Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık, Fransa, Sovyetler Birliği, ABD ve Çin Cumhuriyeti başta olmak üzere Mihver Devletler'e karşı oluşturulan blok. Günümüzde ise ABD ve ona destek verip müttefiki olan ülkelere verilen ad. Özellikle Batı'da I. Dünya Savaşı'nın İtilaf...
Geri