peygamberlerin hayatı

 1. BULUT

  Hz. Hud Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hûd -aleyhisselâm-, Sâm’ın torunlarındandır. Âd kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir. HUD NE DEMEK? Hûd; “hevâdet” kökünden olup yumuşaklık, sâkinlik, sulh ve sükûnete vesîle olması ümid edilen mânâsına gelir. Hûd’un -aleyhisselâm- diğer ismi Âbir, lakabı ise Nebiyyullâh’tır. Hazret-i Hûd...
 2. BULUT

  Hz. Nuh Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. Nuh (a.s.) kimdir? Hz. Nuh’un (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. Nuh (a.s.) kaç sene yaşadı? Nuh tufanı nasıl oldu? İşte kısaca Hz. Nuh’un (a.s.) hayatı… Hz. Nuh (a.s.) Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde diğer Peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve “ülü’l-azm” olarak isimlendirilen...
 3. BULUT

  Hz. İdris Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. İdrîs’in -aleyhisselâm- Bâbil taraflarında doğduğu rivâyet edilir. Hazret-i Âdem’in -aleyhisselâm- altıncı kuşaktan torunudur. İdrîs -aleyhisselâm- Peygamberlik gelmeden evvel de ibâdetle meşgûl olurdu. Sâlih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle bizzât te’mîn ederdi. İnsanlık...
Geri