sadrazam

  1. MURATS44

    Sadrazam Said Paşa ( 1838 - 1914 )

    Mehmed Said Paşa (1838, Erzurum - 1 Mart 1914, İstanbul), Osmanlı devlet ve siyaset adamı. II. Abdülhamid saltanatında yedi kez ve İkinci Meşrutiyet döneminde iki kez olmak üzere, toplam dokuz dönemde dokuz yıla yakın sadrazamlık yapmıştır. Kendi dönemindeki diğer Said paşalara nispetle Küçük...
  2. MURATS44

    Lakaplarıyla bilinen Osmanlı Sadrazamları

    Osmanlı Devleti; din,dil,ırk ayrımı,renk gözetmemiştir. Bu insanların arasında zenciler de vardır, beyaz yahut hadım edilmiş köleler de sakatlar da... "Kör", "topal", lakaplı pek çok sadrazam devlet hizmetinde görev yapmıştır. Tuti Kitap etiketiyle Erol Çağlar'ın kaleme aldığı Osmanlı...
Üst