terimler

  1. Ugur

    Tarih Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları

    A ADLİ : II.Bayezit’in şiirlerinde kullandığı maslah. AHMEDİ : Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş. AHİLİK : Anadolu Selçukluları Döneminde ortaya çıkan, esnaf örgütü. AKALEM : Saltanat sancağı AKALEM : Yedi Osmanlı saltanat sancağından birinin adı...
Geri