valide sultan

  1. Ugur

    Ansiklopedi Valide Sultan

    Valide sultan, 1520-1904 yılları arasında Osmanlı padişahlarının saltanatları sırasında hayatta olan annelerine verilen unvandı. İlk Valide Sultan; I. Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan, son Valide Sultan; Abdülmecit'in eşi ve II. Abdülhamit'in manevi annesi Rahîme...
Geri