Ansiklopedi Valide Sultan

Valide sultan, 1520-1904 yılları arasında Osmanlı padişahlarının saltanatları sırasında hayatta olan annelerine verilen unvandı. İlk Valide Sultan; I. Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan, son Valide Sultan; Abdülmecit'in eşi ve II. Abdülhamit'in manevi annesi Rahîme Perestû Sultan'dır.

Valide SultanKaynaklarda "vâlide-i pâdişâh", "vâlide-i saâdetpenâh", "mehd-i ulyâ-yı saltanat" şeklinde de geçmektedir. Kösem Sultan "ümmü’l-mü’minîn", Pertevniyal Sultan "ümmü’l-cihân" unvanlari kullanılmış ve Hatice Turhan Sultan devlet adamı ve tarihci Defterdar Sarı Mehmed Paşa tarafından, ölümü vesilesiyle "devletin bir rükn-i rekîni" olarak niteledirilmiştir.

İlk valide sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan olmak üzere Osmanlı padişahları tahta çıktıkları zaman anneleri de Valide Sultan unvanını alarak büyük bir siyasi güce ve oldukça yüksek miktarda bir gelire sahip olurlardı. Valide Sultanlar bu geliri genellikle hastane, külliye, cami ve medrese inşa ettirmek için kullanırlar, bazen de fakirlere yiyecek dağıtmak, sünnet ettirmek, düğün yapmak gibi hayır işleri yaparlardı.

Tarihçe​

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ayşe Hafsa Sultan'ın padişah üzerinde etkisi çok büyük olmuştur. Zira kendisi ilk Valide Sultandır. Onun dışında Valide Sultanlar genellikle siyasete karışmazlardı. Ancak kadınlar saltanatı adı verilen dönemde başlatıcısı Hürrem Sultan ve diğerleri ; Nurbanu Sultan, Safiye Sultan ve özellikle Kösem Sultan devlet yönetiminde söz sahibi olmuşlardır.

Kösem Sultan oğlu IV. Murad tahta çıktığında 11 yaşında olduğu için naiplik sıfatıyla devleti bizzat yönetmiştir. Ancak IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan'la birlikte Valide Sultan'ların etkisi tekrar azaldı, tekrar geleneksel görevleri olan hayır işlerine döndüler.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki Valide Sultanlardan Bezmialem Sultan ve Pertevniyal Sultan İstanbul'daki birçok saray, cami, hastane ve okul inşaatlarına imzalarını atmışlardır. Osmanlı Devleti'nin en son Valide Sultanı II. Abdülhamid'in manevi annesi Piristû Kadın Efendi'dir. Padişahın öz annesi olmamasına rağmen padişah tarafından Valide Sultanlık unvanına getirilmiş, 1904 yılındaki ölümüne kadar bu görevde kalmıştır. II. Abdülhamit'ten sonraki padişahlar tahta çıktıklarında anneleri ölmüş olduklarından 1904 yılında Valide Sultanlık kurumu sona ermiştir.

Saltanat Naibeliği​

Valide Sultan dairesi, Topkapı Sarayı Kimi zaman padişahlar küçük yaşta tahta geçtiklerinden anneleri onların adına hükümler vererek ya da oğulları ile istişare ederek kararlarında etkili olurlardı. Buna ilk örnek olarak Handan Valide Sultan verilebilir. Çünkü Leslie Pierce'a göre oğlu adına bizzat devleti yönetmiştir. Ardından gelen Halime Valide Sultan oğlunun akli dengesi yerinde olmadığından da naibe olarak devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur.

Ancak bu kısa süreli dönemlere karşın Kösem Valide Sultan 10 seneyi aşkın zaman naibelik yapmıştır. Daha sonra kendisinden kurtulduktan sonra gelini Turhan Valide Sultan da devleti yönetmiş ve onunla da naibelik kurumu son bulmuştur.

Büyük Valide Sultan​

Vâlide-i Kebīre ya da Büyük Valide Sultan, oğlu vefat ya da tahtan indirilme sebebi ile yeni tahta geçen padişahın döneminde de Valide Sultan makamını taşıyan kişinin unvanıdır. Handan Sultan'ın oğlu I. Ahmed, tahta çıkar çıkmaz Safiye Sultan'ı Eski Saray'a göndermişti. Çünkü Safiye Sultan oğlu öldüğü için Valide Sultanlık makamını kaybetmişti.

Bu bir emsal teşkil etmiş olacak ki; IV. Mehmet döneminde Kösem Sultan 25 yıl boyunca çok etkin bir rol oynadığı için devlette söz sahibi kişiler Turhan Sultan'ı istemediler ve yeni bir makam arayışı içine girdiler.

Bütün bu hadiselerin sonunda Vâlide-i Kebīr yani Büyük Valide Sultan makamı ile Kösem Sultan iktidarı yeniden ele geçirdi. Turhan Sultan ise 'Vâlide-i Sagīr' (küçük valide) adı ile anılmaya başlandı.

Valide sultanlar listesi​


Valide SultanOğluEşiValide Sultanlık Süresi
Ayşe Hafsa Vâlide SultânI. SüleymanI. Selim1520-1534
Afife Nûrbânu Vâlide SultânIII. MuratII. Selim1574-1583
Sâfiye Vâlide SultânIII. MehmedIII. Murat1595-1603
Handan Vâlide SultânI. AhmetIII. Mehmed1603-1605
Fûl-Dâne Vâlide SultânI. MustafaIII. Mehmed1617-1618
1622-1623
Mâh-Firûze Hatice Vâlide SultânII. OsmanI. Ahmet1618-1620
Meh-Peyker Kösem Vâlide SultânIV. Murat
I. İbrahim
I. Ahmet1623-1648
Hatice Turhan Vâlide SultânIV. MehmetI. İbrahim1648-1682
Saliha Dil-Âşûb Vâlide SultânII. SüleymanI. İbrahim1687-1689
Emetullah Rabia Gülnuş Vâlide SultânII. Mustafa
III. Ahmet
IV. Mehmet1695-1715
Salihâ Sebkati Vâlide SultânI. MahmutII. Mustafa1730-1739
Şâh-Süvar Vâlide SultânIII. OsmanII. Mustafa1754-1756
Mihr-î-Şah Vâlide SultânIII. SelimIII. Mustafa1789-1805
Ayşe Sineperver Vâlide SultânIV. MustafaI. Abdülhamit1807-1808
Nakş-î-Dil Vâlide SultânII. MahmutI. Abdülhamit1808-1817
Bezm-î-Alem Vâlide SultânAbdülmecitII. Mahmut1839-1853
Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Vâlide SultânAbdülazizII. Mahmut1853-1876
Şevk-Efzâ Vâlide SultânV. MuratAbdülmecid1876-1876
Rahîme Piristû Vâlide SultânII. Abdülhamid (üvey oğlu)Abdülmecid1876-1904

 
Son düzenleme:
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Bezmiâlem Valide Sultan (1807-1853)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Mihrişah Valide Sultan (1745-1805)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Safiye Valide Sultan (1550-1619)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Geri