Üst
Bezmiâlem Valide Sultan (1807-1853)

Bezmiâlem Valide Sultan (1807-1853)

Bezmiâlem Valide Sultan (1807 - 2 Mayıs 1853), Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un ikinci eşi ve padişah Abdülmecid'in annesidir. Bezm-i-Âlem "Dünya meclisi" anlamına gelir. Osmanlı tarihinin en tanınmış valide sultanlarından biridir. Hayırseverlik için yaptığı çalışmalardan dolayı sevilen ve saygı duyulan bir Valide sultan olarak tarihe geçmiştir.

Bezm-î Âlem Sultan, Çemberlitaş, Eminönü, İstanbul'da Divanyolu Caddesi'nde bulunan II. Mahmud Türbesi'ne defnedilmiştir Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamasına rağmen küçük yaşta esirciler tarafından saraya câriye olarak getirilen bir Gürcü kızı olduğu iddia edilmektedir. Abdülmecid tahta çıktığında 16 yaşında, kendisi de 32 yaşındaydı. Oğlunun hükümdarlığı döneminde, öldüğü tarihe kadar 14 yıl süreyle (1839-1853) Valide Sultan oldu. Oğluna Tanzimat'ın ilanı konusunda Mustafa Reşit Paşa'ya güvenmesini tavsiye ettiği söylenir. Ayrıca, Abdülmecit'in annesini çok sevdiği, hükümetteki nazırları (bakan) seçerken annesine danıştığı bilinmektedir.

Bezmialem Sultan 2 Mayıs 1853 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti ve Divanyolu'ndaki II. Mahmud Türbesine gömüldü. Garabet Balyan'ın mimarlığı altında inşaatına başlattırdığı Dolmabahçe Camii henüz bitmemişti. Camiyi oğlu Sultan Abdülmecid annesinin anısına 1855 yılında tamamlattırarak Bezmialem Valide Sultan Camii adı altında hizmete açtı. Cami zamanla Dolmabahçe Sarayına yakınlığı nedeniyle Dolmabahçe Camii olarak anılmaya başladı.

Eserleri​

Bezm-î Âlem Sultan birçok mimari eserlerin yapılmasına öncülük etmiştir. Bu eserlerden bazıları şunlardır:
 • Yıldız Sarayı'ndaki Dilkuşa Kasrı (1842)
 • Maçka (1839), Topkapı (1843) ve Yıldız'da (1843) üç değişik Bezm-î-Âlem Valide Sultan Çeşmesi
 • Bezm-î-Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (1843)
 • Günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin binası olarak kullanılan Mekteb-i Maarif ve Valide Mektebi (1850)
 • Haliç üzerinde yapılan ilk ahşap Galata köprüsü (1845)
 • Dolmabahçe Camii (1853)
 • Gureba Hastahanesi Camii (1845)
 • Sultanahmet'te Üçler Çeşmesi (1843)
 • Silivrikapı Uzunyusuf Mahallesinde Bezmialem Çeşmesi (1841)
 • Gureba-yi Müslimin Hastahanesi Çeşmesi (1845)
 • Tarabya'da Bezmialem Çeşmesi (1852-53)
 • Medine'de Bezmialem Sebili (1851)
 • Kerbela'da Bezmialem Sebili (1847)
 
Geri