Ansiklopedi Duyudışı Algılamalar

-

Duyudışı Algılamalar


Her insanda bulunan fakat her insanda su yüzüne çıkmayan birtakım yeteneklerin bulunduğu, bundan çok uzun yıllar önce bilim insanlarınca fark edilmişti. Klasik yaklaşımlarla bu olayların açıklanması mümkün olamayınca, bu alanda bir dizi çalışmalar başlatıldı.

Başkalarının düşüncesini okuyan insanlar, eşyaları el değdirmeden hareket ettirenler, geçmiş ya da gelecekten haber verenler, bedenini terk ederek istedikleri yere gidebilenler, kendisini ışınlayabilenler, görünmez olabilenler ve daha niceleri üzerinde yapılan uzun araştırmalar sonucunda bazı insanların sıra dışı yeteneklere sahip oldukları laboratuar şartlarında tespit edildi. Gerçekten de bazı insanlarda garip yetenekler vardı. Ve bu yeteneklerini bilerek ya da bilmeden kullanabiliyorlardı.

Bu yeteneklere "Duyudışı Algılamalar" adı verildi. Bilinen beş duyumuzun haricindeki bu algılamaları inceleyen bilim dalı, "Parapsikoloji" adıyla anılmaya başlandı.

Parapsikoloji Bilimi'nin ilk ele aldığı konular arasında "Duyudışı Algılamalar" ve bu algılamaların özellikleri yer almıştır. Şu ana kadar tespit edilen Duyudışı algılamalar, 12 ana başlıkta toplanır.

1. Telepati

Halk arasında "Altıncı Duyu" olarak bilinir. Zihinden zihine düşünce enerjisinin nakledilmesi ve algılanmasıdır. Düşüncelerin sözsüz iletişimidir. Üzerinde en çok araştırma yapılan yeteneklerimizden biridir. ABD'nin gerçekleştirdiği uzay çalışmalarında bile denenmiş ve atmosferin telepatik iletişime engel olmadığı ispatlanmıştır.

2. Durugörü

Kristal bir küreye, suya, mum alevine ya da benzer herhangi bir objeye konsantre olduktan sonra ortaya çıkan birtakım imajlar ve görüntülerdir. Gözler kapalıyken durugörü yeteneği çalışabilir. Bu görüntüler, anlamsız imajlardan oluşabileceği gibi çeşitli zaman dilimlerinde oluşmuş ya da oluşacak olan olaylarla ilgili bilgiler de taşıyabilir.

Kehanetlerin ortaya çıkması, bu yeteneğe bağlıdır. Üçüncü göz olarak da isimlendirilen bu yeteneğin odaklandığı bölge, iki kaşın arasındaki alın kısmıdır.

3. Telekinezi

Düşünce gücüyle canlı ya da cansız maddeler üzerinde eki edebilme yeteneğidir. Telekinetik güçle eşyalar hiçbir görünür fiziki etki olmaksızın hareket ettirilebilir. Bu yeteneğini kullanabilenlerin bir kurbağanın kalbini rahatlıkla durdurabildiği, parapsikoloji laboratuarlarında kanıtlanmıştır. Bu yeteneğe Psikokinezi adı da verilmektedir.

4. Levitasyon

Yine düşünce gücüne bağlı olarak insanların yerçekimini yenerek kendilerini havalandırabilme yeteneğidir.

5. Psikometri

Cisimlerin başından geçen olayları onları tutarak algılayabilme yeteneğidir. Psikometri medyumlarıyla yapılan arkeoloji çalışmalarında tarihe bile ışık tutacak olayların tespit edilebilmesi mümkün olabilmiştir. Bir suçlunun arkasında bırakmış olduğu bir eşyayı ellerine alan bu yeteneğe sahip bir kişi, suçlu ile ilgili birçok bilgiyi verebilir. Nitekim suçluların bulunmasında bu yeteneğe sahip insanlar, yurtdışındaki çeşitli ülkelerde aktif görev yapmaktadır.

6. Astral Seyahat

Beden dışına çıkarak düşünce hızıyla istenilen yere gidebilmektir. Böyle bir olayla kendiliğinden karşılaşan çok sayıda insan vardır. Ancak belirli metodlarla istenildiği zaman beden terk edilebilir.

Beden terk edildikten sonra, fizik dünyanın çeşitli yerlerine yolculuk yapmak mümkün olduğu gibi, belirli metotlar yerine getirilirse, parapsikolojide "Spatyom" adı verilen öte aleme de gidilebilmektedir. Bu, daha sonraları bazı medyumların öte alemdeki ruhsal varlıklarla görüşmelerinde bir metot olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Bu metoda"Psikolojik İnfisal" adı verilir.

7. Radyostezi

Toprak altında su damarlarının, altın yataklarının ya da hazinelerin bulunmasında çok eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Tahta ya da metal bir çatal çubuk vasıtasıyla bu yetenek kullanılabildiği gibi, hiçbir araç gereç kullanmadan sadece ellerdeki karıncalanma hissiyle hareket ederek de bu yetenekten istifade edilebilir.

8. Telkin

Şuurumuzun telkin verme, şuur altımızın ise telkin alma özelliği vardır. Şuuraltına verilen tüm telkinler, şuura ve fiziğe yansır. İnsanın bu özelliği, hipnozun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şuuraltına söz konusu telkinlerin verilmesi, özel yöntemlerle mümkün olabilmektedir. Bu yöntemlerin temeli, uyku ile uyanıklık devresi arasındaki bir gevşeme halidir. Bu gevşeme halinin sağlanması için de ayrı metotlar kullanılmaktadır.

Belirli metotlarla gevşeme haline sokulan bir kişinin şuuraltına, uyandıktan sonra örneğin "saat" sözünü duyduğu anda, derhal "ayakkabısını çıkartıp çorabını damdan aşağı atacağı" telkine edildiği taktirde, o kişi uyandırıldıktan sonra "saat" sözünü duyduğu anda şuuraltına verilen emri hemen yerine getirir. Önce ayakkabısını çıkarıp sonra da çorabını camdan aşağı atıverir.

Normal şuuru, bu emri hatırlamaz. Olup bitenin farkında bile değildir. Ancak o, içinden geçen dayanılmaz bir iç dürtüyle bunu karşı konulamaz bir şekilde yerine getirir. Bununla ilgili sayısız deney yapılmış durumdadır.

9. Manyetik Şifacılık

Ellerinden çıkan manyetik enerjileri düşüncenin konsantrasyonuyla belirli bir yere yönlendirme temeline dayanır. Biyoenerji adı da verilen bu manyetik enerjinin yardımıyla çeşitli hastalıkları tedavi edenler vardır. Ayrıca hipnozda da bu manyetik enerjiler, eller vasıtasıyla karşıdaki kişinin transa girmesinde kullanılmaktadır.

10. Debubluman

Beden dışına çıkıldıktan sonra düşünce enerjisinin konsantrasyonuyla kendi bedeninin bir ikizini imaj olarak oluşturmaktır. Böylelikle bir insanın iki ayrı yerde görülebilmesi mümkün olmaktadır. Astral seyahat sırasında gerçekleştirilebilecek bir olaydır. Fizik bedenin bir ikizi imaj-natif olarak şekillendirilebilir. Bunu herkes görebilir.

11. Işınlanma

Osmanlıca karşılığı, Tayy-i Mekan'dır. Düşünce enerjisinin yoğunlaştırılması ile istenilen yere bedenin nakledilebilmesidir. Parapsikoloji laboratuarlarında bu alanda önemli başarılar elde edilmiş durumdadır.

12. Medyomluk

Öte aleme intikal etmiş olan ruhsal varlıklarla görüşme yöntemidir. Çok çeşitli uygulama metotları bulunmaktadır.
 
Geri