Hz. İshak Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

BULUT

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
Hz. İshak Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatıHz. İSHAK (as)

Hz. İshak (a.s), İbrahim (a.s)'ın Hz. Sâre'den doğan ikinci oğludur.

Hz. Sâre'nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer'i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail'i doğurunca, Hz. Sâre üzülmüştür. Hz. İbrahim (as) yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah'ın bir lütfu ve mucizesi olarak İshâk (as) doğmuştur. (bk. Hâkim, Müstedrek, XI/556).

Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır:

"And olsun ki, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelip; 'Selâm', dediler. O da 'Selâm' dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar 'Korkma biz Lût kavmine gönderildik.' dediler. İbrahim'in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona İshak'ı ardından da torunu Yâkub'u müjdeledik. Kadın 'Vay, kendim koca bir karı, şu zevcim de bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak bir iş.' dedi. Melekler 'Ey evin hanımı. Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah'ın işine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir.' dediler." (Hûd, 11 /73).​
İshâk (a.s)'ın tarih kitaplarında anlatılan şemâili şöyledir:

Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı, sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim (a.s)'a benzerdi (Hâkim, Müstedrek, 11, 557).

Hz. İshâk'ın Yakub ve Ays adında iki oğlu olmuştur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays, Rumların yaşadığı bölgede ikamet etmişti (Hâkim, Müstedrek, l l, 557).

İshâk (a.s) Kur'an-ı Kerim'de de övülmüştür:

"Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshâk ve Yakub'u da an! Biz onları âhiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin, iyi kimselerdir." (Sâd, 38/45-47).​
İshâk (a.s) babasının ölümünden sonra Sam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiş, Allah Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.

"İbrahim'e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshâk'ı müjdeledik. Hem ona hem de İshâk'a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır, nefsine apaçık zulmedeni de vardır." (Sâffât, 37/112, 113).​
Hz. İshak (as) rivayete göre yüz altmış yaşlarında, bu günkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim (a.s)'ın Mezra'daki kabrinin yanına defnedilmiştir. (İbnu'l-Esîr el-Kâmil fi't- Tarih, I/127).

Mucizeleri:

1. Hayvanlar açık bir lisanla peygamberliğine şehâdet ederlerdi.

2. Duâ etmesi üzerine dağın harekete geçmesi: İshak aleyhisselam Kudüs’te insanları Allahü teâlâya îmâna dâvet edince, insanlar; “Eğer şu dağı harekete geçirirsen, îmân ederiz.” dediler. İshak aleyhisselam dua edince dağ sallanmaya başladı. Kudüs halkı hep birlikte îmân ettiler.

3. İshak aleyhisselam merkebine binip bir dağa çıkmak isteyince merkebin ön ayakları kısalır, arka ayakları uzardı. Dağdan aşağı inerken de tersi olurdu.

4. İshak aleyhisselamın duası bereketiyle Allahü teâlâ ölmüş hayvanları diriltirdi.

5. Şam ahâlisinin arzusu üzerine yaptığı dua netîcesinde, elini sırtına koyduğu bir koyun, hemen kuzulamış daha sonra ard arda dokuz defâ yavrulamıştır.

Kur’ân-ı kerîmin Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ ve İbrahim sûrelerinde İshak aleyhisselamla ilgili haberler verilmiştir.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Doğu Anadolu’nun mimari harikası: İshak Paşa Sarayı
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Gezi - Turizm
 • 0    755
Hızır Aleyhisselâm ile Nasıl Görüşülür?
 • Kaptan43
 • Kaptan43,
 • Dini Konular
 • 1    5K
Hz. İsa Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 2    2K
Hz. Yahya Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Hz. Zekeriyya Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Geri