Evde Kal Türkiye

Ignaz Philipp Semmelweis - Ellerinizi Yıkayın Dediği İçin Akıl Hastanesine Kapatılan Doktor

Ugur

Administrator
Ignaz Philipp Semmelweis (1 Temmuz 1818 – 13 Ağustos 1865), Avusturya-Macaristanlı bilim insanı ve hekimdir.

Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis, lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi. Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.

Akıl Hastanesine Kapatılması

El yıkamanın ölüm oranını % 1'in altına düşürdüğünü gösteren kitaplarına rağmen, Semmelweis'in gözlemleri zamanın yerleşik bilimsel ve tıbbi görüşleriyle çelişti ve fikirleri tıp topluluğu tarafından reddedildi. Semmelweis bulguları için kabul edilebilir hiçbir net bilimsel açıklama sunamamıştır ve bazı doktorlar Semmelweis'in hasta sağlığı için ellerin yıkanılması önerisini küçük düşürücü ve rahatsız edici bulmuşlardır. Meslektaşlarının giderek artan yoğun tepkisi sonucunda Semmelweis, 1865 yılında, sinir krizleri geçirmeye başlamış ve sonunda bir arkadaşı tarafından akıl hastanesine hapsettirilmiştir.

Hastaneye alındıktan sadece 14 gün sonra, 47 yaşında, gardiyanlar tarafından dövüldükten sonra, muhtemelen sağ elinde dayak sonrası oluşan kangrenden kaynaklananan bir yaradan ötürü öldü.

Semmelweis'in uygulaması

Semmelweis'in uygulaması, Louis Pasteur tarafından mikrop teorisi ile doğrulandı ve yaptığı uygulamalar ölümünden sadece bir kaç yıl sonra yaygın bir şekilde kabul gördü. Aynı zamanlarda Pasteur'ün araştırmalarına etki eden Joseph Lister, Semmelweis'in hijyenik yöntemlerini uygulamış ve üzerinde çalışmalar yapmıştır.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst