İnsanlığın Muhtaç Olduğu Adalet

MURATS44

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
İnsanlığın Muhtaç Olduğu Adalet İnsanlığın Muhtaç Olduğu Adalet
Şam’ın fethinde, Hâlid bin Velîd hazretleri, şehrin bir tarafından girdi. Kendisine karşı konulduğu için, kılıç kullanarak şehirde ilerliyordu. Hedefi, o zaman şehrin en büyük kilisesi olan, şimdiki "Emevî Camii" idi.

Şehrin diğer tarafından da, Ebû Ubeyde bin Cerrâh hazretlerinin komutasındaki askerler yol alıyordu. Fakat, burada halk kendisine karşı koymuyordu. Bunun için rahat bir şekilde kılıç kullanmadan ilerliyorlardı. Tabiî ki, bunun ilk hedefi de, şehrin en büyük kilisesi idi. Müslümanlar, İslâm şehri olduğunun sembolü olarak, kılıç zoru ile aldıkları şehrin en büyük kilisesini câmiye çevirir, diğer kiliselere dokunmazlardı. İstanbul’un fethinde olduğu gibi.

Bu iki büyük kumandan, aynı anda iki ayrı kapıdan bu kiliseye girdiler. Ve kilisenin ortasında birbirleri ile karşılaştılar... Bu büyük zafer için birbirlerini tebrik için kucaklaştılar. Hâlid bin Velîd hazretleri, kilisenin câmiye çevrilmesini istedi. Bu teklîfe, Hazreti Ebû Ubeyde karşı çıktı:

- Yâ Hâlid! Bilmez misin, sulh, barış yolu ile alınan şehrin kiliselerine dokunulmaz!

- Fakat ben buraya kadar kılıç kullanarak geldim.

- Ben ise barış yolu ile buraya kadar geldim.

- Peki o zaman ne yapacağız yâ Ebâ Ubeyde?

- Kilisenin yarısı yine kilise olarak kalacak, diğer yarısı câmiye çevrilecek! Çünkü, kilisenin yarısı kılıç zoruyla, diğer yarısı sulh yoluyla alındı.

Hâlid bin Velîd’in, karara en ufak bir şekilde bile tepkisi olmadı. Hattâ, Ebû Ubeyde bin Cerrâh hazretlerine teşekkür etti...

Bu hâdiseden sonra, kilisenin yarısı câmiye çevrildi. Melik bin Mervân zamanına kadar bu böyle devam etti. Mervân kilisenin tamamını câmiye çevirdi. Hıristiyanlar mecburen buna razı oldular.
*
Yıllar sonra, adâletiyle meşhur Ömer bin Abdülazîz halîfe oldu. Hıristiyanların ileri gelenleri bir araya gelip bu durumu ona bildirdiler. Halîfe isteklerini dinledi ve meseleyi Kâdıya havale etti. Kâdı kararını açıkladı:

- Câminin yarısı size tekrar kilise hâline getirmeniz için iâde edilecektir!

Bu sefer de Müslümanlar söz istediler:

- Efendim, kararınıza itirazımız yoktur. Ancak, malumunuz dînimize göre, kullanılmayan ibâdethâneler, dava edilmesi hâlinde kapatılır. Şam’da ve başka şehirlerde kullanılmayan çok kilise var. O zaman biz de onların kapatılmasını talep ediyoruz.

Hıristiyanlar bu beklenmedik gelişme karşısında, ne yapacaklarını şaşırdılar. Kendi aralarında görüşüp davalarından vazgeçtiler...
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
İnsanlığın ismini bildiği ilk insan, Kushim!
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 0    1K
İnsanlığın Vahşi ve Kanlı Tarihindeki Acımasız İdam Yöntemleri
 • Ugur
 • Ugur,
 • Korku Bölümü (+16)
 • 0    4K
İnsanlığın Varoluşu ve İlk İnsanlar [M.ö. 100000 - 2000]
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Türk Tarihi
 • 0    6K
İnsanlığın kaderini taşıyan kanatlar : ARILAR
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Ansiklopedi
 • 0    5K
Dua dır bu bir Amin'e muhtaç
 • " W£L!K£ "
 • " W£L!K£ ",
 • Dini Konular
 • 3    4K
Üst