Selahaddin Eyyubi kimdir? Selahaddin Eyyubi Türk müdür?

MURATS44

topragizbiz.com
Selahaddin Eyyubi
Eyyubi Devletinin kurucusu olan Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü Hristiyanlardan almakla kalmamış 3. Haçlı seferini de Haçlılara büyük bir kayıp verdirerek durdurmuştur. Gençken de bir çok seferlere katılmış ve başarı üzerine başarı kazanmıştır. Üç Mısır seferi, Hıttin savaşı ve 3. Haçlı seferini durdurması en büyük başarılarıdır.

Bazı yabancı kaynaklar onu “kürt soylu” diye nitelerken bazıları ise “Selahaddin Türktür!” adlı yazılar yazmışlardır. Zeki Velidi Togan ise onun arap soylu olduğunu sonradan kürtleşmiş ve Türkleşmiş olduğunu belirtmiştir. Son dönemlerde ise kürt yazarlar arasında Selahaddin Eyyubi’yi kürt yapma yarışı başlamıştır.

Bu yazılara karşı onun Türk soylu olduğu konusunda karşı yazılarda sıklaşmıştır. İbn-i Haldun ise Eyyubileri ve Türk Memluk devletini tek bir devletten sayar.

Arap şairi Sena İbn el-Mülk bir kasidesinde der ki :Arap milleti Türklerin devletiyle yükseldi, Ahl-i salibin davası Eyub oğlu tarafından perişan edildi,,


Selahaddin Eyyubi’nin “Turanşah, Böri ve Tuğtekin” adlı kardeşleri vardı. Kendisi ve kardeşleri de evlenmek için Türk kızlarını seçmişlerdi. Eyyubilerin büyük ve güçlü ordusunun neredeyse tamamına yakını Kıpçak Türkleri başta olmak üzere bir çok Türk boyundan oluşuyordu. Ancak Eyyubiler kültür olarak arap kültürüne daha yakın yaşıyorlardı. Unutulmamalıdır ki Selçuklular da fars kültürünü öne çıkarmışlardı.

Yukarıda yer alan ve bilinen en eski resimlerinden birinde Selahaddin Eyyubi’nin giyim yapısı, desenleri, oturuşu ve yüz yapısının gerçeği ortaya koyduğunu düşünebiliriz.
 
Üst