Biyografi Şeyh Galib (1757-1798)

seyh-galib1cca23954a39cde7.jpgŞeyh Galib (Galib Mehmed Esad Dede, 1757 - 3 Ocak 1798), Türk divan edebiyatı şairi, mutasavvıf.

Hayatı​

1757 yılında İstanbul'da doğdu. Adı Mehmet'tir. Babası Mustafa Seyyid, annesi Emine Hanım'dır. Galata Mevlevihanesi'nde Şeyhi Hüseyin Dede ve Hoca Neşet Efendi'den dil ve edebiyat dersleri almış, genç yaşta şiirlerini yazmaya başlamıştır. Henüz 24 yaşındayken divan tertip edecek kadar şiiri kaleme almıştır. 9 Haziran 1791 tarihinde Galata Mevlevihanesi şeyhliğine atandı. 1798'de vefat eden Galib Mehmed Esad Dede, avluda yer alan türbeye defnedildi.

Edebî tarzı​

Esed ve Galip mahlaslarıyla yazdığı şiirlerini toplayarak 24 yaşında iken divanını meydana getirdi (1780). Sembolizm benzeri bir tarzın Türk edebiyatındaki öncüsü olmuş, birçok buluşu ve yarattığı mazmunlarla Divan Edebiyatı'nın gelişmesinde büyük bir rol oynamış olmasına rağmen divan şiirinin geleneklerinden de kopmamıştır. Şeyh Galip'in eserlerinin en önemli yönlerinden birisi de tasavvufi temellere sahip olmasıdır. Eserlerinde güçlü semboller kullanan Galip, hayal unsurlarına sıkça yer vermiştir. Anlatmak istediklerini benzetmeler ve sembollerle dile getirmiştir. Sebk-i Hindi akımının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biridir. Klasik Türk edebiyatının son büyük şairidir.

Eserleri​

 • Divan (Şiirler)
 • Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk)
 • Şerh-i Cezîre-i Mesnevî
 • Es-Sohbetü's-Sâfiyye
 • Zübde-i alem
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Şeyh Said (1865-1925)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Şeyh Said İsyanı (Şubat - Nisan 1925)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    1K
Şeyh Bedreddin - Bedreddin Simavi (1359-1420)
 • Ugur
 • Ugur,
 • Biyografiler
 • 0    1K
Sultan Şeyh Hallâc-ı Mansûr Hz. K.S
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Makaleler
 • 0    1K
Geri