Üst
Tamara Hatun

Tamara Hatun

Tamara Hatun
Tamara Hatun
Tamara Hatun (Maria ya da Mara Tamara Hatun, 1340-1378'den sonra), Osmanlı Devleti'nin hükümdarı I. Murad'ın nikahlı eşidir.

Bulgar kralı İvan Alexander'ın kızı ve Bulgar kralı İvan Şişman'ın kızkardeşi olduğu rivayet edilir. Siyasi gayelerle gerçekleştiği iddia edilen evliliğin 1366'da, 1370'te veya 1376'da yapıldığı söylenir.

Düsturname-i Enverî'deki bir başka rivayete göre I. Murad'ın adamlarından Gazi Hoca Ömer tarafından tutsak edilip Bursa'ya getirildiği ve Tamara Hatun'u geri alamayan Sırp prenslerinin bu sebepten ötürü ayaklanıp I. Kosova Muharebesi'nin yapılmasına sebep olunduğu hikâye edilmektedir.
 
Geri