Üst
Teravih Namazı Nasıl Kılınır,Kaç Rekâttır

Teravih Namazı Nasıl Kılınır,Kaç Rekâttır

Celik

Emekli Admin

Teravih Namazı Nasıl Kılınır,Kaç Rekâttır

İmam-ı a’zam hazretleri, (Teravih namazı müekked sünnettir. Hazret-i Ömer, teravihin 20 rekât olarak cemaatle kılınmasını kendiliğinden ortaya çıkarmadı. O, elindeki sağlam esasa, yani Resulullah’ın sünnetine dayanarak emretti) buyuruyor. (El-İhtiyar)

Teravih namazı,Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan yirmi rek’atlık bir namazdır.Teravih namazının her iki rek`atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Çünkü 20 rek`attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir.Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek`atlar halinde kılmaktır.(Vitir namazı Ramazan ayında teravihten sonra kılınır).

Yatsı namazında cemaatı terk etmiş olan kimse, Teravih ve vitir namazlarında imama uyabilir. Bunun için bir kimse, imam yatsı namazını kıldırıp Teravihe başlamış olduğu sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kendi başına kılar sonra Teravih için imama uyar. Noksan kalan rekatları da sonra kendi başına tamamlar. Yine Teravih namazını imam ile kılmayan kimse, Vitir namazını imam ile kılabilir. Sahih olan görüş budur. Fakat hem imam, hem de cemaat, yatsı namazını cemaatla kılmamış olursa, yalnız Teravih namazını cemaatla kılamazlar. Çünkü teravihin cemaatı, farzın cemaatına bağlıdır. Teravihin müstakil olarak cemaatla kılınması nafileler hakkındaki din esaslarına uygun düşmez.

Teravih Namazının Kılınışı

Niyet Edilir

Abdest alınıp, ayakta olarak kıbleye dönülür. Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur.Kadınlar, vücûdun şekli belli olmayacak şekilde, tepeden tırnağa kadar örtünür.Yalnız eller ve yüz açık kalır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz.Namazda, kadınlar için en iyi örtülü olmanın en kolay şekli,ellerini de örtecek geniş bir başörtüsü ve ayaklarını da örtecek,geniş ve uzun bir etektir.
Önce niyet ederiz “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum hazır olan imama “

Kılınılışı:

- Önce 10 Rekatlık Yatsı Namazı kılınır: 4 Rekat Sünneti, 4 Rekat Farzı, 2 Rekat Son Sünneti

- Sonra aşağıda anlatıldığı gibi 4×5=20Rekat teravih namazı kılınır. (Aşağıdaki anlatımı 4rekatta selam verilecek şekilde hazırlanmıştır.)

- En son 3rekat Vitir namazı (cemaat halinde) kılınır.


Tekbir

tekbirgeti.webp
namazxjx.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle iftitâh tekbîri alınır.

Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır.

Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar.

Kıyam

erkek.webp
kadin.webp


Tekbîrden sonra eller bağlanır. Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır.
Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.
Kadınlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar. Elleri baş örtüsünün altında tutmaya çalışmalıdır.

Ayakta önce;

-İmam ve cemaat gizlice “Sübhâneke” ‘yi okur sonra cemaat hiç bir şey okumadan bekler,
-İmam gizlice "Euzu Besmele" çeker,
-Açıktan “Fâtiha sûresi” ve bir Zamm-ı sûre okur.Meselâ,“Kevser suresi”okur.(Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)

Rükû

rkuerkekre.webp
namazuzu.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada gizlice üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir. Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor. Sırtını ve başını düz tutar. Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar.

Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Doğrulurken

ayaktaerke.webp
namazwcw.webp


Rükûyda gizlice üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir. İmamın “Semi’allahü limen hamideh” demesiyle rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca gizlice “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.

Secdeye Varılır

erkeksecde.webp
namaz.webp


Sonra imamın, “Allahü ekber” demesiyle secdeye varılır.

Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur. El parmakları birbirine bitişiktir. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede gözler kapalı olmaz. Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar.

Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur.

Oturulur

namaz1wjw.webp
namazzmz.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada “Sübhânallah ” diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

Tekrar Secdeye Varılır

erkeksecde.webp
namaz.webp


Tekrar imamın “Allahü ekber” demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

2. Rekat Başlangıcı

Kıyama Durulur

erkek.webp
kadin.webp


Secdeden imamın “Allahü ekber” demesiyle ayağa kalkılır, ikinci rekat başlamış olur.

Ayağa kalkınca eller bağlanır imam gizlice Besmele çeker.

Açıktan Fâtiha sûresi ve bir zamm-ı sûre okur. Meselâ, innâa'taynâ... okur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)

Sonra imamın“Allahü ekber” demesiyle rükûa gidilir.

Rükû

rkuerkekre.webp
namazuzu.webp


Rükûyda gizlice üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir.

Doğrulurken

ayaktaerke.webp
namazwcw.webp


İmamın “Semi’allahü limen hamideh” demesiyle rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca gizlice “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.

Secdeye Varılır

erkeksecde.webp
namaz.webp


Sonra imamın, “Allahü ekber” demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

Oturulur

namaz1wjw.webp
namazzmz.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Tekrar Secdeye Varılır

erkeksecde.webp
namaz.webp


Tekrar imamın “Allahü ekber” demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

Oturulur

namaz1wjw.webp
namazzmz.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Oturunca hem cemaat hem imam gizlice;

Ettehiyyâtü ,Allâhümme Salli ,Allâhümme Barik okur.

3. Rekat Başlangıcı

Kıyama Durulur

erkek.webp
kadin.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle ayağa kalkılır ve üçüncü rekat başlamış olur.

Ayakta;

-İmam ve cemaat gizlice “Sübhâneke” ‘yi okur sonra cemaat hiç bir şey okumadan bekler,

-İmam gizlice "Euzu Besmele" çeker,

-Açıktan “Fâtiha sûresi” ve

bir Zamm-ı sûre okur. Meselâ, “innâa'taynâ...” okur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)

Sonra imamın “Allahü ekber” demesiyle rükûa gidilir.

Rükû

rkuerkekre.webp
namazuzu.webp


Rükûyda üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir.

Doğrulurken

ayaktaerke.webp
namazwcw.webp


İmamın “Semi’allahü limen hamideh” demesiyle rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca gizlice “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.

Secdeye Varılır

erkeksecde.webp
namaz.webp


Sonra imamın, “Allahü ekber” demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

Oturulur

namaz1wjw.webp
namazzmz.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Tekrar Secdeye Varılır

erkeksecde.webp
namaz.webp


Tekrar imamın “Allahü ekber” demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

4. Rekat Başlangıcı

Kıyama Durulur

erkek.webp
kadin.webp


Secdeden imamın “Allahü ekber” demesiyle ayağa kalkılır ve dördüncü rekat başlamış olur.

Ayağa kalkınca eller bağlanır imam gizlice Besmele çeker.

Açıktan Fâtiha sûresi ve bir zamm-ı sûre okur. Meselâ, innâa'taynâ... okur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)

Sonra imamın“Allahü ekber” demesiyle rükûa gidilir.

Rükû

rkuerkekre.webp
namazuzu.webp


Rükûyda gizlice üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir.

Doğrulurken

ayaktaerke.webp
namazwcw.webp


İmamın “Semi’allahü limen hamideh” demesiyle rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca gizlice “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.

Secdeye Varılır

erkeksecde.webp
namaz.webp


Sonra imamın, “Allahü ekber” demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

Oturulur

namaz1wjw.webp
namazzmz.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Tekrar Secdeye Varılır

erkeksecde.webp
namaz.webp


Tekrar imamın “Allahü ekber” demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

Tahiyyata Oturulur

namaz1wjw.webp
namazzmz.webp


İmamın “Allahü ekber” demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Oturunca; İmam ve cemaat gizlice Ettehiyyâtü , Allâhümme Salli , Allâhümme Barik , Rabbenâ duaları 'Rabbenâ âtina' ve 'Rabbenâğfirlî' ‘yi okur.

Selam Verme

erkekselam.webp
kadnselamv.webp


Dualar bitince imamın “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” demesiyle yüz önce sağ tarafa çevirilir. Tekrar “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” demesiyle yüz sol tarafa çevirilir. Selâm verirken omuzlara bakılır.

Selamdan sonra peygamber efendimize cemaat halinde seslice salavat okunur. Böylece teravih namazının 4 Rekatı kılınmış olur. Bunu 5 defa tekrarlayarak 4×5=20 Rekat tamamlanır.Daha sonra cemaat halinde 3 Rekat Vitir namazı kılınmaya başlanır.
 

Ekli dosyalar

 • tekbirgeti.webp
  tekbirgeti.webp
  6.3 KB · Görüntüleme: 2
 • erkek.webp
  erkek.webp
  3.3 KB · Görüntüleme: 2
 • rkuerkekre.webp
  rkuerkekre.webp
  7.9 KB · Görüntüleme: 2
 • ayaktaerke.webp
  ayaktaerke.webp
  6.4 KB · Görüntüleme: 5
 • erkeksecde.webp
  erkeksecde.webp
  6.1 KB · Görüntüleme: 2
 • namaz1wjw.webp
  namaz1wjw.webp
  9.8 KB · Görüntüleme: 2
 • erkeksecde.webp
  erkeksecde.webp
  6.1 KB · Görüntüleme: 3
 • erkek.webp
  erkek.webp
  3.3 KB · Görüntüleme: 3
 • rkuerkekre.webp
  rkuerkekre.webp
  7.9 KB · Görüntüleme: 4
 • ayaktaerke.webp
  ayaktaerke.webp
  6.4 KB · Görüntüleme: 3
 • erkeksecde.webp
  erkeksecde.webp
  6.1 KB · Görüntüleme: 4
 • namaz1wjw.webp
  namaz1wjw.webp
  9.8 KB · Görüntüleme: 4
 • erkeksecde.webp
  erkeksecde.webp
  6.1 KB · Görüntüleme: 3
 • namaz1wjw.webp
  namaz1wjw.webp
  9.8 KB · Görüntüleme: 3
 • erkek.webp
  erkek.webp
  3.3 KB · Görüntüleme: 2
 • rkuerkekre.webp
  rkuerkekre.webp
  7.9 KB · Görüntüleme: 4
 • ayaktaerke.webp
  ayaktaerke.webp
  6.4 KB · Görüntüleme: 4
 • erkeksecde.webp
  erkeksecde.webp
  6.1 KB · Görüntüleme: 3
 • namaz1wjw.webp
  namaz1wjw.webp
  9.8 KB · Görüntüleme: 3
 • erkeksecde.webp
  erkeksecde.webp
  6.1 KB · Görüntüleme: 4
 • erkek.webp
  erkek.webp
  3.3 KB · Görüntüleme: 4
 • rkuerkekre.webp
  rkuerkekre.webp
  7.9 KB · Görüntüleme: 3
 • ayaktaerke.webp
  ayaktaerke.webp
  6.4 KB · Görüntüleme: 1
 • erkeksecde.webp
  erkeksecde.webp
  6.1 KB · Görüntüleme: 2
 • namaz1wjw.webp
  namaz1wjw.webp
  9.8 KB · Görüntüleme: 3
 • erkeksecde.webp
  erkeksecde.webp
  6.1 KB · Görüntüleme: 2
 • namaz1wjw.webp
  namaz1wjw.webp
  9.8 KB · Görüntüleme: 4
 • erkekselam.webp
  erkekselam.webp
  12.5 KB · Görüntüleme: 3
:agla: çok uzun yaaaaaaaaaa
 
:devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish:
 
noluyo aq herkes şeytan yollamış yürüyün gidin salaklar burası islam portalı sizin gibi ameleler için değil. :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::cay:
 
Geri