Türkiye'ye Yabancı Plakalı Taşıtla Giriş Yapacaklar İçin Süre Hesaplama Uygulaması

Ugur

Administrator
Bilindiği üzere Yurtdışından ülkemize, kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları ile giriş yapılabilmesi için Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren geriye doğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün yurtdışında kalınması gerekmektedir.
surehesabi.jpg

Söz konusu sürenin daha kolay hesaplanabilmesi amacıyla Bölge Müdürlüğümüzce “Süre Hesabı” uygulaması geliştirilmiş olup, bu uygulama ile kullanıcı tarafından Türkiye’de kalınan tarihler girilmek suretiyle yurtdışında kalınan süreler hesaplanmakta ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunup bulunmadığı sorgulanabilmektedir.

Ayrıca kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı bir aracın, Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı tarihler uygulamaya girildiği takdirde söz konusu aracın Türkiye’ye getirilip getirilemeyeceği de sorgulanabilmektedir.

Uygulamaya gitmek için tıklayın

UYGULAMA TALİMATI​


1.​

Bu uygulama, yurtdışından yabancı plakalı araçla Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yolcuların son 1 yılda Türkiye’de ve yurtdışında kaldıkları sürelerin hesaplanması için hizmete sunulmuştur.

2.​

Türkiye’ye kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirilebilmesi için; aracı getirecek olan şahsın araçla birlikte Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren geriye doğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün veya daha fazla süreyle fiilen yurtdışında bulunmuş olması gerekmektedir. Türkiye'ye getirilmek istenen kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç için de, aracın Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren geriye doğru son 1 yılda en az 185 gün yurtdışında bulunmuş olma şartı aranır.

3.​

Yurtdışında kalınması gereken 185 gün süre hesaplanırken, havayolu, denizyolu, demiryolu veya karayolu ile Türkiye’ye yapılan tüm giriş ve çıkışların uygulamaya girilmesi gerekmektedir. Pasaportlarına giriş-çıkış kaşesi tatbik ettirmeyen kişilerin, ilgili kurumlardan Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini öğrenip hesaplamaya dâhil etmeleri gerekmektedir.

4.​

Hesaplama işlemi kullanıcının kendi beyanına bağlı olarak yapılmakta olup, sonucun doğruluğu, verilerin doğru girilmesine bağlıdır. Türkiye'ye girişler esnasında yapılan süre hesaplamalarında resmi kayıtlardaki veriler esas alınır.Hatalı sonuçlardan Bölge Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

5.​

Vekaletle yutdışından kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirilmesi halinde; hem vekalet verenler için, hem vekaleten aracı getirenler için, hem de aracın kendisi için, araçla Türkiye'ye giriş yapıldığı tarihten itibaren geriye doğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün veya daha fazla süre ile yurtdışında bulunmuş olma şartı aranır.

6.​

Hesaplama işleminde, sorgu yapılan tarih esas alınmak üzere, son 1 yıl içerisinde olmak kaydıyla istenildiği kadar tarih eklenebilmektedir. Sorgulama aralığı, sorgulama tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl ile sınırlıdır.

7.​

Tarih seçimi yapılırken 365 gün önce bulunulan yerin esas alınması gerekmektedir. Örneğin; sorgulama yapılan tarih 28.05.2016 ise, 28.05.2015 tarihinde nerede bulunulmuş ise (Türkiye veya Yurtdışı) orası esas alınacaktır.

Uygulamaya gitmek için tıklayın

Kaynak: Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 
Üst