Ansiklopedi UMKE - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi

UMKE UMKE
UMKE - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, afet durumlarında ve acil konularda sağlık alanındaki örgütlenmeyi organize ederek fekalet bölgelerinde doğru ve hızlı sağlık müdahalesinin yapılmasını sağlayan kurumdur. Deprem ve benzeri afet durumlarında harekete geçen kurumların başında yer alır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan UMKE, kritik müdahalelerle süreci daha az kayıpla atlatılmasına katkı sağlar.

UMKE'nin Görevleri​

 • Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,
 • Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,
 • Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,
 • Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,
 • Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,
 • Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
 • Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

UMKE'ye kimler başvuru yapabilir?​

UMKE personeli, çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE’ye, diğer resmi özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır.

UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir.

UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur

UMKE'ye başvuru nasıl yapılır?​

UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur. Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    10K
TÜBİTAK'tan ulusal güvenlik hamlesi
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Güncel
 • 0    3K
Geri
Üst