Üst
Ziştovi Antlaşması (1791)

Ziştovi Antlaşması (1791)

Ziştovi Antlaşması’nın yapıldığı ev
Ziştovi Antlaşması’nın yapıldığı ev
Ziştovi Antlaşması, 4 Ağustos 1791 tarihinde Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'na bağlı Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı çerçevesinde gelişen 1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı sona erdirmiştir.

Ziştovi​

Ziştovi, Bulgaristan'ın kuzeyinde bir şehirdir. Tuna Nehrinin güneyinde Veliko Tırnovo ilinde bulunur. Bulgaristan'ın en büyük Tuna limanlarından biridir ve bir kültür merkezidir. Bulgarlar tarafından Sviştov olarak adlandırılmıştır.

1393 yılında fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. 1787-91 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sonlandıran Ziştovi Antlaşması'nın imzalanmasına sahne olmuştur (4 Ağustos 1791). Şehir üzerindeki Türk denetimi 1878 yılında özerk Bulgaristan Prensliği'nin kurulmasıyla fiilen, anılan ülkenin 1908 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle hukuken sona ermiştir.

Ziştovi Antlaşması​

11 Temmuz 1789 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile İsveç arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştı. Sultan III. Selim, Rusya ve Avusturya'nın kendileri için de bir tehlike olacağını düşünen Prusya Kralı ile bir ittifak antlaşması yaptı (31 Ocak 1790). Ancak bu antlaşmalar yürürlüğe girmedi. Fransız İhtilali (1789) sonrasında yaygınlaşmaya başlayan milliyetçi fikirler ve Fransa'nın giderek artan askeri tehdidi nedeniyle Avusturya Osmanlılarla yeni bir antlaşma imzalamaya mecbur kaldı. Ziştovi Antlaşması 4 Ağustos 1791 tarihinde bugün Bulgaristan'ın kuzeyinde bulunan Ziştovi kentinde imzalandı. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya arasında dostluk dönemi başladı.

Ziştovi Antlaşması'yla Avusturya Arşidüklüğü, savaş sırasında aldığı toprakları Osmanlı Devleti'ne geri verdi. Orşova ile Unno suyu taraflarındaki küçük bir arazi ise Avusturya'ya bırakıldı. Avusturya, Rusya'ya açık ya da gizli hiçbir yardımda bulunmayacağına dair bir garanti verdi.

Bu antlaşmadan sonra iki imparatorluk I. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıkılışlarına kadar birbirleriyle hiç savaşmadılar.
 
Geri