Portal

Sivas

Sivas, İç Anadolu'nun en eski ve önemli kentlerinden biridir. İç Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilçeleri ve kültür zenginliği, iklim farklılığı bulunan ve sahip...

Osmanlı Döneminde Deniz Hamamları

Osmanlı döneminde şimdi olduğu gibi plajlar yoktu. Ancak insanlar denize girmek istiyorlardı. Osmanlı halkı güneş banyosu ve yüzmeden yeterince yararlanamıyordu.

Osmanlı Döneminde Cankurtaran Madalyası - Tahlisiye Madalyası

Osmanlı döneminde kendi hayatını tehlikeye atarak, boğulanı kurtaranlar “cankurtaran madalyası” ile ödüllendirilirlerdi. Osmanlı döneminde boğulma vakaları gündemin en önemli

Sinop

Sinop, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bir ildir. Türkiye’nin en kuzey ucunda denizin içine uzanan bir burun üzerinde yer alan Sinop ilinin batısında Kastamonu, doğusunda Samsun, güneyinde Çorum...

21 Şubat 2020 Cuma Hutbesi - ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE YAKLAŞIRKEN

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:“Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer kadar olan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete...

Siirt

Siirt, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bitlis, Batman, Şırnak, Mardin ve Van'la komşu olan Siirt ilinin nüfusu 330.280'dir. Bu nüfusun %71,91'sı şehirlerde...

Samsun

Samsun, Karadeniz Bölgesi'ndeki Orta Karadeniz Bölümü'nün Canik Dağları Yöresi'nde, Türkiye'nin en kuzeyinde, merkezi bir noktada yer alan, büyükşehir statüsünde bir ildir. 17 ilçesi ve 1.247...

I. Abbas Hilmi Paşa (1813 - 1854)

I. Abbas Hilmi Paşa (1813 - 1854), Ahmet Tosun Paşa'nın oğlu ve Osmanlı egemenliği döneminde Mısır valisi (10 Kasım 1848 - 13 Temmuz 1854). Yönetimi sırasında yeniliklere, büyükbabası Kavalalı...

Kavalalı Mehmed Ali Paşa (1769 - 1849)

Kavalalı Mehmed Ali Paşa (4 Mart 1769 - 2 Ağustos 1849), Mısır valisi, Kavalalılar Hanedanı'nın kurucusu, Mısır ve Sudan'ın ilk hidivi. Osmanlı Devleti'ne karşı başarıyla sonuçlanan bir isyan...

Kavalalı İbrahim Paşa (1789 - 1848)

Kavalalı İbrahim Paşa (doğum 1789, Kavala - ölüm 10 Kasım 1848, Kahire), kazandığı askeri başarılarla Mısır'da Kavalalı yönetiminin yerleşmesinde önemli rol oynayan Mısır valisi.

II. Abbas Hilmi Paşa (1874 - 1944)

II. Abbas Hilmi Paşa (doğum 14 Temmuz 1874, İskenderiye - ölüm 19 Aralık 1944, Cenevre), son Mısır hidividir. Babası Hidiv Tevfik Paşa, annesi Emine Valide Paşa'dır. (“Paşa” unvanı, Emine Hanım'a...

Tevfik Paşa (1852 - 1892)

Tevfik Paşa, (Mehmed (Muhammed) Tevfik Paşa, doğum 15 Kasım 1852, Kahire - ölüm 7 Ocak 1892, Hulhan), 1879-1892 arasında Mısır Hidivi. Hidiv İsmail Paşa'nın oğludur. Genç yaşta Meclisü'l-Hususi...

İsmail Paşa (1830 - 1895)

İsmail Paşa (doğum 31 Aralık 1830, Kahire - ölüm 2 Mart 1895, İstanbul), 1867-1879 arasında Mısır hidivi. Britanya'nın 1882'de Mısır'ı işgal etmesinde, İsmail Paşa döneminde alınan dış borçların...

Hidiv Nedir?

Arapça'da büyük vezir, baş vezir, hakim anlamına gelen Hidiv, Kavalalılara mensup Mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere 1867'de verilen resmi unvandır.

Sakarya

Sakarya, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer alan bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehridir. Kuzeyinde Karadeniz, batısında Kocaeli, Bursa, doğusunda Düzce ve...

Dünyanın Tren Yolu Bağlantısı Olmayan İlk ve Tek İstasyon Binası

Mısır'ın son hıdivi (valisi) olan Abbas Hilmi Paşa, sahibi bulunduğu Dalaman'a 20. yüzyılın başlarında bir köşk, İskenderiye'ye de bir istasyon binası inşa ettirmek istemiş ve projeleri...

Sakarya Nehri

Antik çağdaki adı Sangarios olan Sakarya Nehri, Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra uzunluk olarak Türkiye'nin en büyük 3. nehridir. Toplam uzunluğu 824 km, genişliği 60 ile 150 metre...

Sakarya Türküsü - Necip Fazıl Kısakürek

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst