Portal

Abdülhak Şinasi Hisar (1883-1963)

1883'te İstanbul'da doğdu. 3 Mayıs 1963'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Romancı.

Tayfun, Kasırga, Tornado, Siklon Nedir?

Bir tropikal fırtınanın hızı saatte 119 km'yi geçerse fırtınaya coğrafi konumuna göre Tayfun, siklon veya kasırga denir. Yani isimlendirmenin farklı olmasını sağlayan sadece fırtınanın oluştuğu...

Petrikor : Yağmur Kokusu

Petrikor yağmur sonrasında duyulan yağmur kokusu veya toprak kokusu olarak isimlendirilen kokuya denir. Bu kelime Antik Yunanca "petros" (taş) ve "ichor" (Tanrı kanı) sözcüklerinden türetilmiştir.

Pas ve Korozyon Nedir?

Korozyon maddelerin bulundukları ortam nedeniyle aşınmalarıdır. Bilimsel olarak bütün maddeler korozyona uğrayarak aşınır fakat korozyon denildiğinde ilk akla gelen metallerin aşınmasıdır.

Salgın Hastalık Dereceleri : Pandemik, Epidemik, Endemik, Sporadik

Salgın hastalıklar tıbbın bir dalı olan epidemiyoloji tarafından incelenir. Epidemiyolojide salgın hastalıklar görülme sıklığı, artış oranı, farklı ülke ve kıtalara yayılma gibi özelliklerine göre...

Anımsatıcılar : Kolay Ezberleme Yöntemi

Anımsatıcılar ezberlemesi zor olan fazla miktardaki bilginin kolayca ezberlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan ilişkilendirmelerdir.

Ahmet Muhip Dıranas (1909-1980)

909 yılında Sinop'un Erfelek ilçesi Salı köyünde doğdu. İlkokulu Sinop’ta, ortaokul ve liseyi 1929'da Ankara Erkek Lisesi’nde tamamladı. Ankara Erkek Lisesi'nde Faruk Nâfiz Çamlıbel ile Ahmet...

Ahmed Midhat Efendi (1844-1912)

(1844; Tophane, İstanbul - 28 Aralık 1912, İstanbul), Türk yazar, gazeteci ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır.

Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967)

(4 Eylül 1901, Kudüs - 23 Temmuz 1967, İstanbul), Türk öğretmen, şair, oyun yazarı, siyasetçi.

Ahmed Hikmet Müftüoğlu (1870-1927)

Ahmet Hikmet Müftüoğlu (3 Haziran 1870 - 19 Mayıs 1927), Türk yazar ve diplomat.

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)

Türk şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyendir.

Nail Abbas Sayar (1923-1999)

Nail Abbas Sayar (21 Mart 1923, Yozgat - 12 Ağustos 1999 , İzmir), Türk köy edebiyatında eserler vermiş olan Türk romancı ve şair.

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (Mecelle), 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami özel hukuk (medeni hukuk) kuralları kodeksidir. Osmanlı...

Tersane Konferansı (23 Aralık 1876)

Tersane Konferansı, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki eyaletlerinin yönetim koşullarını düzenlemek üzere Avrupa ülkelerinin baskısı sonucu 23 Aralık 1876'da İstanbul'daki Haliç Tersaneleri'nde...

İkinci Meşrutiyet (1908)

İkinci Meşrutiyet, Osmanlı Anayasası'nın, 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 23 Temmuz 1908'de yeniden ilân edilmesiyle başlayan ve Mebuslar Meclisi'nin Sultan Vahdettin tarafından 11 Nisan 1920'de...

Birinci Meşrutiyet (1876)

Birinci Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 yılında II. Abdülhamid tarafından ilan edilen anayasal monarşi rejiminin ilk dönemidir. Bu dönemin anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edilen...

Sultan Abdülaziz ve İmparatoriçe Eugénie

İstanbul'dan yabancı bir memlekete savaşlar dışında ve ziyaret maksadıyla giden ilk ve son hükümdar, Sultan Abdülâziz'di.

Şura-yı Devlet

Şura-yı Devlet, Osmanlı Devleti'nde günümüzdeki Danıştay'a karşılık gelen yüksek yargı kurumudur. 1868-1922 yılları arasında görev yapmıştır.
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst