hayatı

 1. Hz. İsmail Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. İsmail Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatıHz. İSMAİL (as) Hz. İsmail (as), Kur'an-ı Kerîm'de adı zikredilen peygamberlerden. Kendisine "Allah'ın kurbanı" anlamına "Zebihatullah" da denir. Hz. İbrahim (as)'in Hacer'den olan büyük oğludur. Kur'an'da on iki yerde ismi zikredilmekte ve aynı...
 2. Hz. Lut Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. Lut Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatıAzgınlık ve ahlâksızlıkta her türlü bedbahtlığa sürüklenen sodom halkının peygamberidir. İbrâhîm’in -aleyhisselâm- kardeşi Harân’ın oğludur. İsmi, Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yedi defa zikredilmektedir. Hazret-i Lût -aleyhisselâm-, İbrâhîm’e...
 3. Hz. İbrahim Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. İbrahim Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı Hazret-i İbrâhîm (a.s.) Bâbil’in doğusunda Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki bölgede dünyâya geldi. Bir rivâyete göre, babası hâlis bir mü’min olan Târuh’tur. Târuh vefât edince, Hz. İbrâhîm’in (a.s.) annesi, Târuh’un kardeşi olan Âzer ile...
 4. Hz. Salih Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. Salih Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatıSalih (a.s.) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Semud kavmine gönderilmiştir. Allah Teâlâ onu, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dininden sapıp kendilerine ilâhlar edinen Semud kavmini uyarmak için peygamber olarak...
 5. Hz. Hud Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz. Hud Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatıHûd -aleyhisselâm-, Sâm’ın torunlarındandır. Âd kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir. HUD NE DEMEK? Hûd; “hevâdet” kökünden olup yumuşaklık, sâkinlik, sulh ve sükûnete vesîle olması ümid edilen mânâsına gelir. Hûd’un -aleyhisselâm- diğer ismi...
 6. Hz. Adem Aleyhisselâm'ın yaradılışı ve hayatı

  Hz.Adem(as)Rivâyet edilir ki, Yüce Mevlâ, Âdem -aleyhisselâm-’ı yaratmak istediği zaman yeryüzüne: “Ben, senin toprağından kendime halîfe yaratacağım. Onlardan bana itaat edenler ve isyânda bulunanlar olacaktır. Bana itaat eden kimseyi cennete; isyân eden kimseyi de cehenneme sokacağım.”...
 7. Kraliçe Arı Sendromu - İş Hayatında Kadın Savaşları

  Kraliçe Arı Sendromu Kraliçe arı, genellikle bal arısı kolonilerinde görülen; yetişkin, çiftleşmiş dişi arıdır. Genellikle bir kolonide tek bir kraliçe bulunur ve kolonideki arıların çoğunun (bazen hepsinin) annesidir. Sanayi Devrimi’yle gelişen endüstri toplumunda iş gücü piyasası erkek egemen...
 8. Hayatı Kolaylaştıran !!! İcatlar

  Hayatı Kolaylaştıran İcatlar hahaha Mutlaka izleyin...
 9. Bedeni Hayatı Ömrü Savunmasız Bırakan Nedir? Bedeni Ömrü Hayatı Savunan Nedir?

  - Merhamet gönülde sabit değilse nefret sahibi hiç bir zaman önünü net bir şekilde göremez. Kimi zaman değil, her zaman önünü net görmeyecek ve doğruları mutluluğu sevinci hiç hissedemeyeceği, bir şekilde değişecektir. Bu ani değişim çok daha yavaş bir şekilde salim aklını, fikrini, ömrünü yok...
 10. Ahmet Yesevi Hayatı Eserleri Ve Hasbi halim

  Ahmet YeseviAhmet Yesevi ile Hasbi hal Bismillah la başlayarak hikmet söyleyip Taliplere inci, cevher saçtım işte. Riyazeti katı çekip, kanlar yutup Ben defter-i sâni sözünü açtım işte. Sözü didar isteyen herkes için söyleyip, Canı cana bağlayarak damarları ekleyip, Garip, fakir, yetimlerin...
 11. Eskiler Hayatı Manâlı Yaşarmış

  Eskiden "Kapıyı kapat!" denilmezmiş. Allah (cc) kimsenin kapısını kapatmasın diye düşünülürmüş. "Kapıyı ört, ya da sırla" denilirmiş. Kapının kapanmadan yavaşça örtülmesi edebdenmiş. "Lambayı söndür" demezlermiş. Allah (cc) kimsenin ışığını söndürmesin. "Lambayı dinlerdir" derlermiş. Lamba...
Üst