hz.muhammed

 1. BULUT

  Hz. Muhammed (s.a.v.)’e En Çok Düşmanlık Yapanlar

  Peygamberimize (s.a.v) Mekke’de insanları Hakk’a davet ettiği için en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir? Müşrikler, gerek Peygamberimize gerekse müslümanlara eziyet etmekten geri durmuyorlardı. Peygamberimize en çok düşmanlık yapanlar şunlardır: 1– Ebû Leheb: Peygamberimizin öz amcası olmasına...
 2. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Organize tepkiler

  ORGANİZE TEPKİLER Düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı. Sonra kaşını çattı, suratını astı. Sonra da arkasını döndü, büyüklük tasladı; ‘Bu bir yerlerden öğrenilmiş sihirden başka bir şey değil. Bu sadece bir insan sözü’ dedi. [1] Mekke’nin müşrik eşrafı...
 3. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Din ve gelenek

  DİN VE GELENEK Onlara: ‘Allah ne indirdiyse, ona uyun’ denildi mi, ‘Hayır! Biz atalarımızı neye uymuş bulduysak ona uyarız’ derler. Ya şeytan onlan yakıcı ateşin azabına çağırmışsa, yine de atalarına mı uyacaklar? Kim bütün benliğiyle Allah’a teslim olur, iyilik ve güzelliği de huy edinirse, o...
 4. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Zandan İlme – Kuşkudan Güvene

  ZANDAN İLME – KUŞKUDAN GÜVENE Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu gerçeği ancak kavrama yeteneği olanlar anlarlar.[357] Sana gelen bunca vahiy bilgisinden sonra, onların istek ve arzularına uyarsan bil ki, Allah’a karşı ne bir yardımcı ve ne de bir koruyucu bulabilirsin. [358] Derin ve...
 5. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Büyük korku

  BÜYÜK KORKU Muhammedi Vallahi sen bize hiç yalan söylemedin. Fakat sana uyarsak yerimizden olacağız. Bundan dolayı iman etmiyoruz. (Mekke’nin Müşrik Eşrafı) Mekke eşrafı, Resulüllah’tan ilâhî hakikatleri ilk duyduklarında korku ve öfke içerisinde ‘Biz senin yoluna uyarsak yurdumuzdan atılırız...
 6. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Sorumluluktan kaçış

  SORUMLULUKTAN KAÇIŞ O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğerek ‘Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönderde, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık’ diyecekleri zamanı bir görsen! [235] Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O’na teslim olun, yoksa...
 7. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Mekke Şehir Devleti

  MEKKE ŞEHİR DEVLETİ Hayır! Eğer o bu yaptığı işten vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız. O yalancı, günahkar perçeminden. O zaman o gitsin de nâdiyesini çağırsın. [233] Resulüllah’ın Safa tepesinde kendilerine doğrudan ve açıktan hitap etmesi ve İslâm davetini kabul etmelerini istemesi üzerine...
 8. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Şaşkınlığın girdabında

  ŞAŞKINLIĞIN GİRDABINDA Ebû Leheb’in iki eli kurusun (yok olsun); zaten yok oldu ya. Ne malı, ne de kazandığı, onu (Allah’ın lanet ve gazabından) kurtaramadı. (O) alevli bir ateşe girecektir, karısı da odun hamalı olarak. Onun boynunda hurma lifinden (örülmüş) bir ip (bulunacak). [230] Bir sabah...
 9. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Davetin merkezileşmesi

  DAVETİN MERKEZİLEŞMESİ Musa ile kardeşine şöyle vahyettik: ‘Kavminiz için Mısır’da birtakım evler hazırlayın. Evlerinizi kıbleye karşı yapın, namazı kılın ve mü’minlere müjde verin. [207] Risâletin ilk günlerinde peş peşe vahyolunan ayetlerden açıkça anlaşıldı ki, islâm daveti ve bu davetin...
 10. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Davetin yöntemi

  DAVETİN YÖNTEMİ Rabb’inin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. [155] Resulüllah bir ümmi idi; okuma-yazması yoktu; o günün felsefelerinden, bilimlerinden habersizdi. Seçilip de ilâhî görevle sorumlu kılındığı zaman ne görevinin gereklerini ve ne de...
 11. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Safların ayrılışı

  Asra yemin ederim ki. İnsan hüsran içindedir. Ancak, iman edip, iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler istisna. [91] Risâletin ilk günlerindeki islâm davetinin niteliğini ve seyrini anlamak için dikkate alınması gereken temel konulardan birisi, vahyin insanları...
 12. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) inancın ve hayatın referansı

  İNANCIN VE HAYATIN REFERANSI Kavmin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, horlanan ve zayıf görülen müminlere dediler ki: ‘Siz Salih’in, Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna emin misiniz?’ Onlar da ‘Şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona iman ediyoruz’ dediler. [70] Risâletin...
 13. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) İman kardeşliği

  İMAN KARDEŞLİĞİ Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar iyiliği emreder, kötülükten akkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. Allah onlara rahmet edecektir.[45] Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar...
 14. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Davetin zorlukları

  DAVETİN ZORLUKLARI Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. [10] Sen de peygamberlerden azim sahiplerinin sabrettiği gibi sabret. [11] İnsanların karşılarına dikilip, isteyerek veya istemeyerek, neşeyle veya ıstırapla takip ettikleri hayat tarzlarının yanlış olduğunu, bu hayat...
 15. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Geleneksel Rekabetler ve Kişisel Husumetler

  GELENEKSEL REKABETLER VE KİŞİSEL HUSUMETLER Bizler Abdumenaf soyu ile şan ve şeref konusunda yarışıp durduk. Onlar yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar çeşitli görevler üstlendiler, biz de üstlendik. Onlar verdi, iyilik etti; biz de verdik, iyilik ettik. Develer üzerinde karşılıklı diz çöküp...
 16. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) ilk tepkiler

  İLK TEPKİLER Rabbimden bana peygamberlik geldi. Bu sebeple sıkıntıya maruz kaldım. Bana insanların beni yalanlayacakları söylendi; ‘Sen bildiğini yapacaksın, onlar da sana bildiklerini yapacaklar’ denildi. Ya Rabbi! Kalbime güven verecek ve benden bu kederi giderecek yolu göster. (Hz. Muhammed...
 17. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Bir Tevhid eylemi : NAMAZ

  BİR TEVHİD EYLEMİ : NAMAZ Müminler o kimselerdir ki, namazı gerektiği gibi kılarlar. [148] (Cehennem görevlileri) suçlulara sorarlar; ‘Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi?’ (Onlar da) derler ki; ‘Biz namaz kılanlardan değildik.[149] Namaz, risâlet sürecinde emredilen ilk özel [150] ibadet oldu...
 18. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Farklı bir çocuk

  FARKLI BİR ÇOCUK (Ey Muhammedi) Rabb’in sana verecek ve sen razı olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? O, seni şaşırmış bulup doğru yola iletmedi mi? Arap toplumunun çoğunluğu putperestti. Put, kâhin, fal ve cin, Arap putperestliğinin temel unsurlarını teşkil ediyordu. Putlara...
 19. BULUT

  PEYGAMBERİMİZ Hz. MUHAMMED (sav) Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı ve İslam'a daveti

  Hz Peygamberin hayatı ve İslam daveti mü’min kullar için bir hidayet rehberdir. O’nun risalet öncesi ve sonrası örnek ahlakı, imanı, cesaret ve azmi, cehalet, küfür ve şirkle mücadelesi imanlı kalplere bir müjde ve mukaddes öğüttür. Bu yüzden O’nun hayatı çok iyi anlaşılmalı ve örnek...
 20. BULUT

  Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) ile ilgili Ayetler

  Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) ile ilgili Ayetler - “(Ey Resulüm!Rabbin) seni yetim bulup ta barındırmadı mı? Arayış içerisinde bulup ta doğru yola iletmedi mi? Seni muhtaç bulup ta ihtiyacını gidermedi mi? (Duha, 93/6-8) “ - “(Ey Resulüm!) Sen, bu Kitab’ın sana verileceğini beklemiyordun...
Geri