Biyografiler

  • Portal konusu
Mahmud Abdülbâkî (1526/7-1600)Bâkî, asıl adı Mahmud Abdülbâkî, (1526 - 7 Nisan 1600 ), Osmanlı şair. Baki, Divan edebiyatı şâiri olup, "Sultanüş'şuâra" (Şairler sultanı) olarak anılmış, Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında yer almıştır. Medine ve İstanbul illerinde kadılık yapmış...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 126,
Cevaplar
0
Görüntüleme
126
  • Portal konusu
Baltacı Mehmed Paşa (1662-1712) Baltacı Mehmed Paşa (Pakçamüezzin Baltacı Mehmed Paşa, 1662, Osmancık, Çorum - 1712, Limni), III. Ahmed saltanatında, 25 Aralık 1704 - 3 Mayıs 1706 ve 19 Ağustos 1710 - 20 Kasım 1711 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. Hayatı 1662...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 156,
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
Hanzade - Baltalı Hano İstanbul’un varoş semtlerinden birinde yaşayan ve bir kabadayının sevgilisi olan Hanzade isimli bu kadın belki de ilk kadın kabadayıdır. 12 yaşındaki oğlunun bir gün ortadan kaybolmasıyla telaşlanan kadın oğlunu aramak için yollara düşeceği vakit kabadayı sevgili...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 9K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
9K
Barbaros Hayreddin Paşa (1478, Midilli - 4 Temmuz 1546, İstanbul), Osmanlı tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı Derya'sı. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 118,
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
  • Portal konusu
Bayburtlu Zihnî’nin Kitâb-ı Hikâye-i Garîbe adlı eserinin ilk sayfası (İÜ Ktp., TY, nr. 6649) Bayburtlu Zihni (1795 - 1859), hem Divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış bir şairdir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Zihni onun takma adıdır ve Bayburt’ta doğduğu için Bayburtlu Zihni...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 88,
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
Lombardiyalı Ascelin'den IV. Innocentius'un mektubunu alan "Bayothnoy" (Baycu).Baycu Noyan (Doğumu ? - Ölümü 1260) Batı Moğol orduları kumandanı. Besud/Beshud kabilesinden olup, Cengiz Han' ın komutanlarından Jebe' nin akrabasıydı. 1228 yılında İsfahan seferine katıldı. Daha sonra Cormagon...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
Bediüzzaman Said Nursî Bediüzzaman Said Nursî, 1878'de Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda çevresindeki medreselerde eğitim gördü. Kendisinde görülen harikulade zeka ve hafıza sebebiyle önceleri Molla Said-i Meşhur diye tanındı. Daha sonra "Zamanın...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 7K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
7K
  • Portal konusu
Behçet Necatigil (1916-1979)Behçet Necatigil (Mehmet Behçet Gönül) (16 Nisan 1916, İstanbul - 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış; bağımsız bir şair ve fikir adamıdır. Şiir dışında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 86,
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Beşir Fuad kimdir? Beşir Fuad Beşir Fuad (d.1852, İstanbul- ö.5 Şubat 1887, İstanbul), Türk asker, çevirmen, gazeteci, fikir adamı. Tanzimat Dönemi’nde bilim, felsefe, edebiyat eleştirisi, biyografi alanlarında eser vermiş sıradışı bir Osmanlı aydınıdır. Sıradışılığı, romantizm akımının...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
Bezmiâlem Valide Sultan (1807 - 2 Mayıs 1853), Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un ikinci eşi ve padişah Abdülmecid'in annesidir. Bezm-i-Âlem "Dünya meclisi" anlamına gelir. Osmanlı tarihinin en tanınmış valide sultanlarından biridir. Hayırseverlik için yaptığı çalışmalardan dolayı sevilen ve saygı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 148,
Cevaplar
0
Görüntüleme
148
Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej 5 Aralık 1927'de Cambridge, Massachusetts, ABD'de doğdu. Kendisinden önceki kral olan kardeşi Ananda Mahidol'un henüz 20 yaşında ölmesinden sonra 9 Haziran 1946'da IX. Rama ünvanıyla yeni Tayland Kralı oldu. Bhumibol Adulyadej ülkesinde halk tarafından çok...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 3K,
Eren Bozbeyli
Cevaplar
2
Görüntüleme
3K
Eren Bozbeyli
E
  • Portal konusu
Bilge Karasu (1930-1995)Bilge Karasu (1930, İstanbul - 13 Temmuz 1995, Ankara), Türk öykü, roman, deneme yazarıdır. Aynı zamanda felsefeci yanı olan Karasu, metinlerinde felsefi sorunları işlemiş ya da onun metinleri felsefi incelemenin konusu olarak görülmüştür.Postmodern romanın Türkiye'deki...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 75,
Cevaplar
0
Görüntüleme
75
Binali Yıldırım Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955'te Erzincan Refahiye'de doğdu. Baba adı Dursun, anne adı Bahar'dır. Türkiye'nin 27. ve son başbakanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Dünya Denizcilik...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Ilse Koch 1906 - 1967 Ilse Koch (d. 22 Eylül 1906 - ö. 1 Eylül 1967), Nazi Almanyası'nda siyasi suçlu hapishaneleri'nin komutanı Albay Karl Otto Koch'un eşidir. Buchenwald Toplama Kampı'nda mahkûmlara karşı sadist davranışları ve acımasızlığından dolayı Buchenwald Cadısı olarak ünlenmiştir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 11K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
11K
Buhurizade Mustafa Itri (1640 - 1712) Buhurizade Mustafa Itri (1640 - 1712), asıl adı Mustafa, takma adı ise Itrî'ydi . Çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için bu mahlası almış olduğu söylenir. Ustaları arasında Hâfız Post, Nasrullah Vakıf Halhali, Kasımpaşalı Koca Osman Efendi, Derviş Ömer...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Saim Bülend Ulusu (1923, İstanbul - 23 Aralık 2015, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi. 9. Deniz Kuvvetleri Komutanı, 18. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Bülend Ulusu (1923–2015) 1 Mayıs 1940 tarihinde girdiği Deniz Harp Okulu'ndan 15 Ekim 1941 tarihinde Asteğmen rütbesi ile mezun oldu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 110,
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
  • Portal konusu
Mustafa Bülent ECEVİT ( 1925 - 2006 )Mustafa Bülent Ecevit (28 Mayıs 1925, İstanbul – 5 Kasım 2006, Ankara); Türk siyasetçi, gazeteci, şair, yazar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, başbakan yardımcısı. 1974–2002 yılları arasında beş kez Türkiye başbakanlığı görevini...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 276,
Cevaplar
0
Görüntüleme
276
Bülent Tekin15 Şubat 1954 yılında Mardin’in Derik ilçesinde doğdu. Aslen Mardin’in Ömerli ilçesi Çınaraltı (Rissin) köyündendir. İDMMA (Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ (Gaziantep Kampusu) İnşaat Mühendisliği mezunudur. Üniversite yıllarında “Duygu” adlı bir senaryo çalışmasında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 287,
Cevaplar
0
Görüntüleme
287
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst