Biyografiler

Takiyüddin Rasıd Takiyüddin Raşid Öğrencileriyle Matematikçi, astronom, optikçi ve mekanikçi Takiyüddin Ebu Bekr Muhammed b. Zeynüddin Maruf, el-Dimeşkî, el-Hanefî (Takiyüddin el-Rasıd), İstanbul Rasadhanesi'nin kurucusu ve yöneticisidir. Rasadhane için çeşitli rasad aletleri yaptı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
  • Portal konusu
Mehmed Talât (1 Eylül 1874, Edirne - 15 Mart 1921, Berlin), Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kurucu lideri ve İttihat ve Terakki’nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan Osmanlı devlet adamı. 1908 ihtilâlinin hazırlanmasında önemli rol oynayan Talat Bey, 1908-1918 arasında Osmanlı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 108,
Cevaplar
0
Görüntüleme
108
Tamara Hatun Tamara Hatun (Maria ya da Mara Tamara Hatun, 1340-1378'den sonra), Osmanlı Devleti'nin hükümdarı I. Murad'ın nikahlı eşidir. Bulgar kralı İvan Alexander'ın kızı ve Bulgar kralı İvan Şişman'ın kızkardeşi olduğu rivayet edilir. Siyasi gayelerle gerçekleştiği iddia edilen evliliğin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 206,
Cevaplar
0
Görüntüleme
206
  • Portal konusu
Tansu Penbe Çiller (24 Mayıs 1946, İstanbul), ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Başbakanlık görevini 1993–1996 yılları arasında sürdürmüş olan Çiller, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk ve tek kadın başbakandır. 1993–2002 yılları arasında Doğru Yol Partisi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 209,
Cevaplar
0
Görüntüleme
209
Jül Sezar, (MÖ 12 Temmuz 100 - MÖ 15 Mart 44), Romalı askerî ve politik lider. Aynı zamanda iyi bir hatip ve güçlü bir yazar olan Sezar, dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul edilir. Eylemleriyle Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğu'na dönüşmesinde kritik bir rol...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Portal konusu
Süleyman Tarık Buğra, (2 Eylül 1918, Akşehir – 26 Şubat 1994), Türk gazeteci ve roman, hikâye, oyun ve fıkra yazarı. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının tanınmış yazarlarındandır. Çok yönlü bir yazar olan Buğra, özellikle romanlarıyla tanınır. 1991'de Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Bilim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 101,
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
Taşlıcalı Yahya ya da Dukaginzâde Yahyâ, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış Osmanlı askeri ve divan edebiyatı şairidir. Yaşadığı dönemde Fuzuli'den sonra en büyük mesnevi şairi olarak tanınmıştır. Kanuni’nin emri ile boğdurulan Şehzade Mustafa için yazdığı "Şehzade Mersiyesi" en...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Tayfur Sökmen Tayfur Sökmen, (d. 1891, Adana - ö. 3 Mart 1980, İstanbul). Milletler Cemiyeti'nin 19 Mayıs 1937'de Hatay için kabul ettiği anayasadan sonra kurulan Hatay Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Rüştiyeyi bitirmiş, ayrıca hususi eğitim almıştır. 2. Kolordu emrinde Kuva-yi Milliye...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
  • Portal konusu
Mehmet Tekin Arıburun, (3 Ekim 1903, İştip, Makedonya - 13 Ağustos 1993) asker ve siyasetçi. Fahri Korutürk'ün seçiminden önce 28 Mart 1973 - 6 Nisan 1973 tarihleri arasında vekaleten cumhurbaşkanı olmuştur. Tekin Arıburun (1903–1993) Arıburun, Çanakkale Savaşları'nda efsanevi bir ün yapan, 25...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 96,
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
  • Portal konusu
Tevfik Fikret ( 1867 - 1915 )Tevfik Fikret (Aralık 1867 - 19 Ağustos 1915), Osmanlı şair ve öğretmen. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde yetişti. Servet-i Fünûn topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 131,
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
  • Portal konusu
Tevfik Paşa, (Mehmed (Muhammed) Tevfik Paşa, doğum 15 Kasım 1852, Kahire - ölüm 7 Ocak 1892, Hulhan), 1879-1892 arasında Mısır Hidivi. Tevfik Paşa (1852 - 1892)Hidiv İsmail Paşa'nın oğludur. Genç yaşta Meclisü'l-Hususi Başkanı oldu. Mart 1879'da babası tarafından Başbakanlığa atandı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 230,
Cevaplar
0
Görüntüleme
230
Theodora Hatun ya da Theodora Kantakuzini (1332 - 1381), Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'nin beşinci eşi ve Şehzade Halil'in annesidir. İmparator VI. İoannis'in eşi Cermen asıllı kraliçe İrini Asanina'dan olan üç kızından biri olan Bizans prensesidir. Theodora'nın kocası Orhan Gazi Ocak 1346'da...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 229,
Cevaplar
0
Görüntüleme
229
Thomɑs Henry Huxley Thomɑs Henry Huxley (d. 4 Mɑyıs 1825 Eɑling, Middlesex; ö. 29 Hɑzirɑn 1895 Eɑstbourne), İngiliz biyolog. Dɑrwinin evrim kurɑmının en önemli sɑvunuculɑrındɑn, felsefede ɑgnostisizm kɑvrɑmını ilk kez ortɑyɑ ɑtɑn İngiliz biyoloji bilgini. Ailesinin yedinci çocuğuydu. 1833'te...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Thomas Young (1773-1829) Thomas Young (1773-1829) İngiliz bilim adamıdır. On çocuklu bir ailenin en küçüğü. İki yaşında okuma ve yazmayı, on dört yaşına gelinceye dek Yunanca, Latince, Fransızca, İtalyanca, İbranice, Farsça ve Arapça dillerini öğrenir. 1792'de tıp öğrenimine Londra'da başlar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Tirimüjgan Kadınefendi (19 Ağustos 1819 - 3 Ekim 1852, İstanbul), Sultan Abdülmecid'in eşi Sultan II. Abdülhamid'in öz annesidir. Tîr-î-Müjgan Kadınefendi'nin yaşamının bir bölümünü sürdürmüş olduğu Beylerbeyi Sarayı'nın Boğaz köşkü Kökeni hakkında iki değişik görüş bulunmaktadır. Bir görüşe...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 214,
Cevaplar
0
Görüntüleme
214
  • Portal konusu
Halil Turgut Özal (13 Ekim 1927, Malatya — 17 Nisan 1993, Ankara), bürokrat, siyasetçi ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı. Bundan önce, 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Turgut...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 193,
Cevaplar
0
Görüntüleme
193
Turgut Reis (1485 - 23 Haziran 1565), Osmanlı İmparatorluğu donanmasında amirallik yapmış, Trablusgarp fatihi olarak anılan denizcidir. Beylerbeyi olarak görev yapmış, ayrıca Trablus Beyi olmuştur. Turgut Reis (1485 - 23 Haziran 1565) Anadolu’da Bodrum yakınlarında bugün Turgutreis olarak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 804,
Cevaplar
0
Görüntüleme
804
  • Portal konusu
Turgut Uyar (4 Ağustos 1927, Ankara - 22 Ağustos 1985, İstanbul), Türk şair. Babasının görevinden ötürü ilköğrenimi farklı şehirlerde okurken ortaöğrenimine maddi nedenlerden dolayı yatılı askerî okulda okuyan Uyar, 1948'de Kaynak dergisinin başlatmış olduğu bir şiir yarışmasında "Arz-ı Hal"...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 105,
Cevaplar
0
Görüntüleme
105
  • Portal konusu
Turhan Feyzioğlu (1922, Kayseri, Türkiye - 24 Mart 1988, Ankara), hukuk profesörü ve siyasetçi. 11. Dönem Sivas, 1.(12), 2.(13), 3.(14), 4.(15), 5.(16) Dönem Kayseri Milletvekillikleri ile Kurucu Meclis Üniversite Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 15 Ekim 1961) yaptı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 137,
Cevaplar
0
Görüntüleme
137
Türkan Akyol - (12 Eylül 1928 - 7 Eylül 2017) Peyman Türkan Akyol, 12 Eylül 1928'de İstanbul'da doğdu. Asker babasının görevleri nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinde eğitim gören Akyol, Erenköy Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1953'te tamamladığı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst