Antik Astronotlar ve Arkeo Astronomi

BULUT

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
936718_334701259986711_1299059614_n.jpgAntik Astronotlar ve Arkeo Astronomi​


Bu cümlenin temelindeki düşünce, dünyamızın çok uzak geçmişte. başka bir dünyanın canlıları tarafından ziyaret edildiğidir. Böyle bir şeyi neden düşünelim veya ne için bu düşünce aklımıza geldi? Bugün hâlâ çözülmeye çalışılan, yani antik dünyadan kalan ve bu tür bir yaklaşımla açıklanılmaya çalışılan gizemler vardır. Bilinen en iyi örnekler, Sfenks ve Giza Piramitleri´dir. Ama iş piramitlerle bitmiyor.

Geleneksel arkeoloji ve tarih piramitlerin eski Mısırlılar tarafından ilkel aletler kullanılarak yapıldığını anlatır. İtalya´daki antik mağara çizimlerinde görülen karakterler, törensel giysiler içindeki eski insanlar olarak tanımlanırlar. Özetle geleneksel arkeolojiyi savunanlar geçmişin fantastik açıklamalarla anlatılmasından hoşlanmamaktadırlar. Ama “Mısırlılar´ın Piramitler´ini başkaları yapmış olamaz mı?”, sorusunu yine de sorabiliriz. Bu bizim hakkımızdır. Mağaranın duvarına bakar ve sorarız; “Resimdeki insan uzay giysisi giymiş bir insanımsı olabilir mi?” Geleneksel arkeolojinin göründüğü kadarıyla, bu bulmacaları çözmeye yönelik bir çabası ya da niyeti yoktur, ama dünyanın her yerinde gözardı edilen veya görmezliğe gelinen kesin ve bilimsel kanıtlara karışmış ve bir olayın olmadığı tarihte gösterildiği (anakronizm) örnekler gerçekten vardır. Örneğin antik çağlardan kalma piller, kablolu floresant ampuller, Sümer kökenli rafineriler söz konusu edilmektedir.

van-roket-heykelcik.jpg

Van’da bulunan roket heykelciği


Bunları yok saymanın ve yorumdan kaçınmanın yerine geleneksel arkeologların tüm olasılıklara açık olmaları ve geçmişteki teknolojilerin tarafsızca araştırılması daha iyi olmaz mıydı? Ama bu yol kapamış ya da belki kapanmaktadır. Geleneksel arkeoloji okulda öğrettiklerinden hiç vazgeçmemekte, hayal gücünü ve merak güdüsünü iyice bastırarak hatta ezip geçerek işin kolayına gitmekte ve “Niçin bu basit açıklamaya inanmıyorsunuz? Büyük Piramitler, Mısırlılar tarafından yapılmıştır…” demektedirler. Fakat aynı soru onlara da yani tutuculara da sorulabilir; “Niçin mağara duvarlarındaki uzay giysili insanımsılara inanmıyorsunuz?”

381875_334943523295818_1202360327_n.jpgEfsanelerde Saklanan Geçmişin Gerçekleri​


İncil, “Babil Kulesi” nin insanların göklere ulaşması için yapıldığını anlatır. Gerek Sitchin´e göre gerekse de Alford´a göre antik metinlerde kullanılan “shem” sözcüğü sanıldığı gibi kutsal bir isim değil, tanrıların arabaları anlamındadır. Babilliler´in bir roket yapmaya çalıştıkları bile düşünülmektedir. İnsanların kıskançlık, rekabet ve hırs nedeniyle her çağda savaştıklarını kimse reddemez.

dropa-diskleri.jpg
Dropa Disklerinden biriYazarlarımız, iki büyük çatışmadan söz ediyorlar; birisi Afrika´da, diğeri ise Mezopotomya´dadır. Sina´daki ilk uzay üssünün nükleer silahlarla yok edildiği yine onların bir iddiasıdır. Bu yaklaşım bize Tevrat´ta anlatılan Sodom ve Gomorra´nın yok olması açıklamasına götürebilir. Antik Hint metinleri tanrılar arasında uçan makinelerle yapılan savaşları, yok edilen kentleri ve milyonlarca canlıyı bir anda yok eden silahları anlatır. Daha da kötüsü, tanrıların teknolojisinin insanlar tarafından yine onlara karşı kullanıldığıdır. Yok olan her uygarlığın ardından bir diğeri gelmiştir. Herkes kutsal her kaynaktaki “Tufan” efsanesini bilir. Mısırlılar ve Sümerler uygarlığı yok eden Tufan´dan birçok kez söz ederler. Yine yaklaşıma göre Atlantis adlı batık kıta ve üzerindeki gelişmiş uygarlık bir Tufan sonucunda batmıştır. Mısır ve Hindistan´daki uygarlık yeniden başlarken, Güney Amerika´da uygarlık ortaya çıkmaya başlamış, Mısır´dakilere çok benzeyen dev megalitik yapılar İnka ve Maya uygarlıklarında ortaya çıkmıştır. Bu uygarlıkların astronomi, zamanın ölçümü ve izlenmesi konusunda çok istekli ve başarılı olmaları yıldızların dünyadan izlenebilmesi anlamındadır. Alford, eski dünyanın sular altında kalmasıyla, Kuzey ve Güney Amerika´ya göçen kurtulanların yeniden yapılandıkları görüşündedir.

jato1.jpg


Bu altın maket Kolomb öncesi döneme ait bir mezarda bulunmuştur. Yaklaşık 1800 yıllıktır.astronauta-kiev.jpg

Ünlü ” Kiev Kozmonotu ” . Bu heykelcik Avrupa ‘da bulunan ” uzay adamı ” özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.941680_335346426588861_1518702917_n.jpg

315959_335689579887879_2145947692_n.jpg
295384_334943286629175_1148875048_n.jpg
539831_326479854142185_399750992_n.jpg
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Gordion Antik Kenti - Ankara
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    433
Beçin Antik Kenti - Muğla
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    337
Sagalassos Antik Kenti - Burdur
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    361
Perge Antik Kenti - Antalya
 • Ugur
 • Ugur,
 • Ansiklopedi
 • 0    274
Geri