Sure BURÛC Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Katılım
8 Nisan 2013
Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc"kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.,,


BURÛC Suresi (Sure No:85)​
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 85/BURÛC-1: Ves semâi zâtil burûc(burûci)

  1. Burçlarla dolu göğe andolsun,


 • 85/BURÛC-2: Vel yevmil mev'ûd(mev'ûdi)

  2. Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,


 • 85/BURÛC-3,4,5: Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin).Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).Ennâri zâtil vekûd(vekûdi)

  3,4,5. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir.


 • 85/BURÛC-3,4,5: Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin).Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).Ennâri zâtil vekûd(vekûdi)

  3,4,5. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir.


 • 85/BURÛC-3,4,5: Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin).Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).Ennâri zâtil vekûd(vekûdi)

  3,4,5. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir.


 • 85/BURÛC-6,7: İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).Ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd(şuhûdun)

  6,7. O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.


 • 85/BURÛC-6,7: İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).Ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd(şuhûdun)

  6,7. O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.


 • 85/BURÛC-8,9: Ve mâ nekamû minhum illâ en yu'minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey'in şehîd(şehîdun)

  8,9. Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.


 • 85/BURÛC-8,9: Ve mâ nekamû minhum illâ en yu'minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey'in şehîd(şehîdun)

  8,9. Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.


 • 85/BURÛC-10: İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı)

  10. Şüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.


 • 85/BURÛC-11: İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru)

  11. İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.


 • 85/BURÛC-12: İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun)

  12. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.


 • 85/BURÛC-13: İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu)

  13. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.


 • 85/BURÛC-14: Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu)

  14. O, çok bağışlayandır, çok sevendir.


 • 85/BURÛC-15: Zul arşil mecîd(mecîdu)

  15. Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır.


 • 85/BURÛC-16: Fa'âlun limâ yurîd(yurîdu)

  16. Dilediğini mutlaka yapandır.


 • 85/BURÛC-17,18: Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).Fir'avne ve semûd(semûde)

  17,18. Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana geldi mi?


 • 85/BURÛC-17,18: Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).Fir'avne ve semûd(semûde)

  17,18. Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana geldi mi?


 • 85/BURÛC-19: Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin)

  19. Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.


 • 85/BURÛC-20: Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun)

  20. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.


 • 85/BURÛC-21: Bel huve kur'ânun mecîd(mecîdun)

  21. Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.


 • 85/BURÛC-22: Fî levhın mahfûz(mahfûzın)

  22. O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

Diyanet İsleri Yeni Meali

image.jpg image.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bunlar da ilginizi çekebilir...
FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
 • Celik
 • Celik,
 • Sureler ve Türkçe Mealleri
 • 1    180K
İnşirah Suresi Faziletleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 9    9K
Kadir Suresi nin Faziletleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    6K
Kehf Suresi'nin Fazileti
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Ramazan ayında günde 40 defa "Fatiha Suresi" okunursa
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    4K
Yabancı plakalı araçların Turkiye de kalma suresi
 • K
 • KUZEYLi,
 • Sıla Yolu
 • 0    5K
Geri
Üst